Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Lennart Hallsten 63 träffar

Titel Författare År Språk
1-2 Avveckling av civilanställd personal inom försvarsmakten Delstudie 1, Hälsa och känslomässiga reaktioner under avvecklingen (flera utgåvor) 1998 Svenska
3-4 Avveckling av civilanställd personal inom försvarsmakten Delstudie 2, Hälsa, sysselsättning och psykologiska vitaminer under första året efter nedläggningarna i Borås, Söderhamn och Ystad (flera utgåvor) 2000 Svenska
5 Strukturomvandling i offentlig sektor - exemplet Arbetsmarknadsverket - Del 1 - Personalens hälsa och uppfattningar om arbete och förändringar Rickard Bracken 1994 Svenska
6 Arbetsmarknadsförankring, psykisk hälsa och livssituation Mårten Eriksson 2000 Svenska
7 Avveckling och ohälsa - ohälsosymptom hos statsanställda före och under en avveckling Mårten Eriksson 1993 Svenska
8 Psykiskt välbefinnande och arbetsmarknadsstatus - om statstjänstemän under avveckling Mårten Eriksson 1993 Svenska
9-10 Tre år efter avvecklingen - arbete, hälsa och hälsoutveckling för uppsagd civilanställd personal inom Försvaret (flera utgåvor) Mårten Eriksson 2003 Svenska
11 När staten avvecklar - anställda vid Skolöverstyrelsen och länsskolnämnderna före, under och efter avvecklingen Gunnar Gelin 1994 Svenska
12 När statens kaka krymper - de anställdas situation vid Skolöverstyrelsen och länsskolnämnderna före, under och efter avvecklingen Lena Gonäs 1995 Svenska
13 Statliga myndigheter under avveckling - exemplet Skolöverstyrelsen/Länsskolnämnderna Lena Gonäs 1992 Svenska
14 Uppsagdas och arbetslösas villkor och hälsa - en översikt av forskningen 1995-2005 Lena Gonäs 2006 Svenska
15 Aktivitet och innehåll i samtalet inom anlagsundersökningen Lennart Hallsten 1975 Svenska
16 Anlagsundersökningens informationsvärde - två rapporter Lennart Hallsten 1974 Svenska
17 Anlagsundersökningens informationsvärde ur yrkesvalssynpunkt - ett försök till objektiv mätning Lennart Hallsten 1973 Svenska
18 Arbete och subjektiva förändringar under vuxenlivet - en intervjustudie med män och kvinnor över 45 år Lennart Hallsten 1993 Svenska
19 Arbete, utbränning och "arbetsbyte" Lennart Hallsten 1994 Svenska
20 Arbetslöshet och psykisk ohälsa 1980-1996 - en meta-analys Lennart Hallsten cop. 1997 Svenska

1 2 3 4 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.