Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Linnéa Lillienberg 23 träffar

Titel Författare År Språk
1 Förundersökning - del I - emission av gaser vid plasmaskärning med olika plasmagaser, del II- produktivare plasmaskärning Bernt von Brömssen 1991 Svenska
2-3 Emission av rök, kväveoxider och buller vid plasmaskärning i rostfritt stål och konstruktionsstål - the emission of fume, nitrogen oxides and noise in plasma cutting of stainless and mild steel (flera utgåvor) Bernt von Brömssen 1994 Svenska
4 Emissioner av rök och kväveoxider vid plasmaskärning i rostfritt stål Linnéa Lillienberg 1996 Svenska
5 Emissions of fumes and nitrogen oxides from plasma cutting of stainless steel Linnéa Lillienberg 1996 Engelska
6 Undersökning av klorerade kolväten i Västkustsediment - metodik 1970 Svenska
7 Emission in smoke and water, including hexavalent chromium, from plasma cutting of stainless steel Linnéa Lillienberg 1998 Engelska
8 Emissioner i rök och vatten, inklusive sexvärt krom, vid plasmaskärning av rostfritt stål Linnéa Lillienberg 1998 Svenska
9 Phospholipid and cholesterol analyses of plasma and platelets in studies of metabolic effects of gonadal steroids Linnéa Lillienberg 1981 Engelska
10 Cancersjuklighet vid polering i rostfritt stål - en epidemiologisk studie vid tre verkstadsföretag Bengt Järvholm 1982 Svenska
11 Kemiska hälsorisker i reprocentraler vid Göteborgs Universitet Linnéa Lillienberg 1986 Svenska
12 Tankarbetarnas arbetsmiljö - en undersökning av tankarbetarnas exponering för petroleumkolväten och andra kemiska ämnen 1987 Svenska
13 Kylmontörer - yrkeshygienisk bedömning av kylmontörers exponering för kemiska produkter : en litteraturstudie Stig Hagberg 1999 Svenska
14 Frisörer - yrkeshygienisk utredning : arbetsmiljö på frisörsalongermed inriktning på ventilation och exponering för persulfater Linnéa Lillienberg 2001 Svenska
15-16 Exponering för köldmedier och oljor och risk för influensaliknande symptom, ledbesvär och luftvägssjukdom - en fall kontroll studie (flera utgåvor) 2002 Svenska
17 Emission av oljeaerosol med minimalsmörjningsteknik vid metallbearbetning Linnéa Lillienberg 2004 Svenska
18 Svensk yrkes-och miljöhygienisk förening 25 år - jubileumsskrift 2006 Svenska
19 Emission av gaser och damm vid plasmaskärning med olika plasmagaser - produktivare plasmaskärning Bernt von Brömssen 1991 Svenska
20 Slipning och polering - epidemiologisk förstudie - ASF 314 Bengt Järvholm 1980 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.