Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Louise Evanni 30 träffar

Titel Författare År Språk
1 Kjulaåsen - lämningar från stenålder och hålvägar, gropar samt en backstuga från historisk tid : Södermanland, Eskilstuna kommun, Kjula socken, Kjula-Åstorp 2:1, Aspestahult 1:1, Kjula-Blacksta 1:5 m. fl, Kjula 98:1-2, Kjula 273, Kjula 283 m. fl. : arkeologisk förundersökning Katarina Appelgren 2013 Svenska
2 En senneolitisk boplats vid Gröndal - Arlanda flygplats, tredje landningsbanan : Uppland, Husby-Ärlinghundra och Lunda socknar, Benstocken 1:2 och Altuna 2:7, RAÄ 192 och 241 Katarina Appelgren 2000 Svenska
3 Arkeologi på väg, Tibble : bebyggelse och gravar i norra Trögden - undersökningar för E18 1994 Svenska
4 Förhistoriska kulturlager, odlingsytor och skålgropar - väg 225, sträckan Moraberg-Lövstalund, delen Gärtuna-Lövstalund Södermanland, Östertälje socken, RAÄ 185, RAÄ 266 och RAÄ 277 : arkeologiska förundersökningar Lena Beronius Jörpeland 2005 Svenska
5 Gravar och bebyggelse i Bäckby - 100 år av liv på samma plats - Arkeologisk förundersökning och undersökning Västmanlands län, Västmanland, Västerås kommun, Lundby socken, Zethelius 1, Västerås 350:1 och Västerås 1501 Mathias Bäck 2018 Svenska
6 Förhistoriska boplatslämningar och spår av odling vid Gräve kyrka - Närke, Gräve socken, Gräve kyrka 2:1, Gräve 43:1 : arkeologisk schaktningsövervakning, förundersökning och särskild undersökning Martin Edlund 2011 Svenska
7 Attityder till konservering - arkeologisk konservering jämförd med övrig konservering Louise Evanni 1985 Svenska
8 Boplatser från mellanneolitikum och järnålder i Arlandastads fjärde stadsdel - Uppland, Norrsunda socken, Norslunda 1:14, RAÄ 207, RAÄ 220 och RAÄ 223 : arkeologisk förundersökning : dnr 422-2929-2007 Louise Evanni 2008 Svenska
9 Boplatslämningar vid Nedersta - Södermanland, Västerhaninge socken, Nedersta 8:235, RAÄ 514 och RAÄ 522-525 : arkeologisk förundersökning Louise Evanni 2007 Svenska
10 Brandkärr - Södermanland, Allhelgona socken Brandkärr 2:1 : arkeologisk utredning Louise Evanni 2009 Svenska
11 Bronsålder i Hallinge - Södermanland, Salem, Salems socken, Hallinge 1:1, RAÄ 3:1, 329:1, Dnr 422-1731-2009 : arkeologisk förundersökning Louise Evanni 2009 Svenska
12 Gravar längs vägen genom Sittesta hage - utbyggnad av väg 73, delen Hammarbacken-Nyfors : Södermanland, Ösmo socken, Sittesta 1:36, RAÄ 258 : arkeologisk undersökning : dnr 423-1874-2005 Louise Evanni 2007 Svenska
13-14 Gravar och hägnader vid Sundby strand - Södermanland, Toresunds socken, Toresunds-Sundby 1:1, Toresund 399 och 401 : Dnr 422-3269-2009 : arkeologisk förundersökning (flera utgåvor) Louise Evanni 2010 Svenska
15 Gravar och keramik i Västerhaninge - Stockholms län, Södermanland, Haninge kommun, Västerhaninge socken, Vreta 1:61, Västerhaninge 78:3 : arkeologisk förundersökning Louise Evanni 2014 Svenska
16 Gravar och vägbankar vid Södertörnsleden - Södermanland, Huddinge socken, Grantorp 5:1 m.fl., RAÄ 108:1, RAÄ 109:1, RAÄ 110:1, RAÄ 289:1, RAÄ 332:1-2 och RAÄ 333:1 : Dnr 422-3094-2008 : arkeologisk förundersökning Louise Evanni 2009 Svenska
17-18 Gravarna i Vistaberg - Södermanland, Huddinge socken, Vistaberg 3:66 m.fl., RAÄ 117:1 : Dnr 422-21-2008 och 423-983-2008 : arkeologisk förundersökning och undersökning (flera utgåvor) Louise Evanni 2010 Svenska
19 Ledningsarbeten i Svista - Södermanland, Eskilstuna socken, Grönsta 2:2, 2:5 och 2:6, Eskilstuna 519:1-3 : arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Louise Evanni 2013 Svenska
20 Ledningsdragning nära gravar vid Kästavägen - Södermanland, Huddinge socken, Glömsta 4:2, 4:4, 4:6 och 4:9, RAÄ 113:1 och RAÄ 114:1 : Dnr 422-3541-2008 : arkeologisk förundersökning Louise Evanni 2009 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.