Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Lucius Annaeus Seneca 786 träffar

Titel Författare År Språk
1 L. & M. Annæi Senecae atque aliorum tragoediæ. Animaduersionibus et notis marginalibus fideliter emendatæ atque illustratæ Lucius Annaeus Seneca 1613 Latin
2 L. & M. Annæi Senecæ tragoediæ: post omnes omnium editiones recensionesque editæ denuò & notis Tho. Farnabii illustratæ Lucius Annaeus Seneca 1624 Latin
3 Annæi Senecæ tum rhetoris tum philosophi opera omnia Lucius Annaeus Seneca 1646 Latin
4 L. Annæi Senecæ philosophi opera omnia Lucius Annaeus Seneca 1649 Latin
5 How to die - an ancient guide to the end of life Lucius Annaeus Seneca 2018 Engelska
6 L. Annæi Senecæ M. F. philosophi opervm pars altera, variorum notis illustrata Lucius Annaeus Seneca 1619 Latin
7 An Seneca - Postskriptum Die Kürze des Lebens Durs Grünbein 2004 Tyska
8 Om livets korthet och andra skrifter Lucius Annaeus Seneca 2012 Svenska
9 Autoritates Aristotelis omnium ... philosophantium ... principis, insuper et Platonis, Boetij, Senece, Apulei Aphricani, Porphirij, Auerroys, Gilberti Porritani necnon ... aliorum nouissime ... recognite et pigmentate 1507 Latin
10 Ioannis Calvini in L. Annaei Senecae, Romani senatoris ac philosophi clarissimi, libros duos de clementia, ad Neronem caesarem, commentarii Jean Calvin 1576 Latin
11 1. Catonis disticha de moribus - 2. Dicta insignia septem sapientum Græciæ. 3. Mimi publiani, sive, Senecæ proverbia, Anglo-Latina. Cato item grammaticè interpretatus, Latinis & vernaculis vocibus, pari ordine, sed diversis lineis alternatis. Quò sc. ætatula puerilis præcepta vitæ communis ita legant ut intelligant. A Carolo Hoolo, A. M. privatæ scholæ grammaticæ institutore in aurificum viculo apud Londinates. 1. Cato's distichs concerning manners; 2. Excellent sayings of the seven wise men of Greece. 3. Publius's stage-verses, or, Seneca's proverbs in Latine and English. Likewise Cato construed grammatically, with one row Latine and another English. Whereby little children may understandingly learn the rules of common behaviour. By Charles Hoole, Mr. of Arts, and teacher of a private grammar school in Goldsmiths Alley, London 1675 Latin
12 Plays 3 - A mouthful of birds, Icecream, Mad forest, Lives of the great poisoners, The Skriker, Thyestes Caryl Churchill 1998 Engelska
13 Tratados morales Marcus Tullius Cicero c1973
14 Epistole Francisci Philelphi ... cum breuiores, tum elegantiores, ex toto eiusdem epistolarum volumine selectae ... . Etiam Angeli Politiani Breuiusculae quaedam ... epistolae adhibitae. Item Epistolae L. Annaei Senecae ad apostolum Paulum et rursus Pauli ad Senecam Francesco Filelfo 1518 Latin
15 Seneca's Hercules furens - a critical text with introduction and commentary John G. Fitch 2009, c1987 Engelska
16 Five Elizabethan tragedies 1938 Engelska
17 Inscriptionvm Romanarvm corpvs absolvtissimvm, ingenio & cura Iani Grvteri, auspiciis Ios. Scaligeri ac M. Velseri. Accedunt XXIV. Scaligeri Indices: Item notæ Tyronis ac Senecæ, nunquam antehac excusæ Janus Gruterus 1616 Latin
18 Inbjudning till de föredrag med hvilka professorn i romansk filologi Axel Gabriel Wallensköld och professorn i finsk och skandinavisk historia Carl Gabriel von Bonsdorff tillträda sina ämbeten lördagen den 25 september 1915 Fridolf Vladimir Gustafsson 1915 Svenska
19 Inbjudning till de magister- och doktors-promotioner hvilka af filosofiska fakulteten vid Kejserliga Alexanders-universitetet i Finland komma att med sedvanliga högtidligheter anställas i Helsingfors den 30 maj 1907 = - Kutsu niihin maisterin- ja tohtorin-vihkiäisiin jotka Suomen Keisarillisen Aleksanterin-yliopiston filosoofinen tiedekunta tavanmukaisilla juhlallisuuksilla viettää Helsingissä toukokuun 30 p. 1907 Fridolf Vladimir Gustafsson 1907 Svenska
20 Little journeys to the homes of great philosophers - Socrates, Seneca, Aristotle, Marcus Aurelius, Spinoza, Swedenborg Elbert Hubbard 1904 Engelska

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.