Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Mårten Strömer 71 träffar

Titel Författare År Språk
1 Continuatio dissertationis, de æqvatione temporis, quam, ... præside ... Mag. Martino Strömer, ... pro gradu publice ventilandam sistit Andreas Boström, Westergothus. In Auditorio Carolino Majori, die XXX Maii, A. MDCCLII. Horis ante meridiem consvetis Mårten Strömer 1752 Latin
2 Dissertatio academica, praecipua astronomorum tentamina circa parallaxin Solis breviter complexa, qvam ... praeside ... mag. Martino Strömer, ... pro solitis in philosophia honoribus, publico bonorum examini modeste subjicit alumnus regius, Albertus Holmquist, Gestricius. In audit. Carol. min. ad diem XXIX. Maji a. MDCCXLVI. horis, ante meridiem, consvetis Mårten Strömer 1746 Latin
3 Dissertatio astronomica, de obliquitate eclipticæ, quam, ... præside ... Dn. Mag. Martino Strömer, ... pro gradu, publico examini committit Andreas Wjkström, Calmariensis. In Audit. Carol. Maj. D. XV. Februar. anni MDCCLII. H. A. M. S Mårten Strömer 1752 Latin
4 Disseratio chronologica de canone paschali, quam, ... præside viro amplissimo et celeberimo, mag. Martino Strömer, ... Pro gradu, publico eruditorum examini modeste subjicit Ericus P. Diupenström, Hernoesandia-Angermannus, in acroat. Carol. maj. d. Maji, anni MDCCLII. Horis ante merid. consvetis Mårten Strömer 1752 Latin
5 Dissertatio gradualis de lumine zodiacali, quam ... præside ... Martino Strömer ... Publico examini modeste subjicit Petrus Björnlind, herdahlia-jemtlandus. In auditorio Carol. majori, die IX junii anni MDCCXLIX. H. A. M. C Mårten Strömer 1749 Latin
6 Dissertatio astronomica de stellis novis, quam ... moderatore ... Martino Strömer ... pro gradu philosophico publice examinandam sistit Johannes J. Wallin Sudermannus. In auditorio Gust. maj. die Maji anni MDCCLV, .. Mårten Strömer 1755 Latin
7 Dissertatio gradualis, de magnitudine adparente corporum cælestium, ad horizontem majore, quam ad Zenith, quam, ... sub præsidio, ... Mag. Martini Strömer, ... publico examini modeste defert, in Aud. Carol. Maj. d. II. Junii anni MDCCLV. H. A. M. S. Johannes Magnus Kämpe, Westgothus. Adscriptus acad. reg. scient. Stockh Mårten Strömer 1755 Latin
8 Specimen academicum de æquatione temporis, quod ... præside ... Mag. Martino Strömer, ... publice ventilandum sistit Andreas Boström Vestergothus in Auditorio Carol. Majori die XX Dec. MDCCXLIX. H. A. M. S Mårten Strömer 1749 Latin
9 Deo auspice ... præcipua philosophorum tentamina, pro invenienda figura et magnitudine telluris leviter adumbrata, sub moderamine viri celeberrimi, mag. Martini Strömer ... et stipendiarus Thunianus, Fridericus Mallet, stockholmiensis, in audit. Carol. maj. ad diem II julii anni MDCCL Mårten Strömer 1750 Latin
10 Disseratio gradualis de Mercurii theoria, cujus ... sub moderamine viri celeberrimi d:ni mag. Martini Strömer ... publico examini modeste subjicit Fredericus Mallet, stockholmiensis ... in aud. Carol. maj. ad diem VIII. junii anni MDCCLII., P. 1 Mårten Strömer 1752 Latin
11 Specimen academicum de constructione mapparum geographicarum, quod ... præside ... Martino Strömer ... publico examini subjiciet ... Carol. Gust. Bergström, Westmannus. In audit. Carol. maj, d. XXVIII. Novemb. anni MDCCLII. Horis ante meridiem solitis Mårten Strömer 1752 Latin
12 Dissertatio de crepusculis, quam ... præside ... Martino Strömer ... publico examini submittit stipendiarius regius Thorbern. Ol. Bergman, v-gothus, in audit. Carol. minori d. XIX. martii, anni MDCCLV Mårten Strömer 1755 Latin
13 Dissertatio astronomica, de virgine sexta zodiaci constellatione, quam, ... præside, ... mag. Martino Strömer, ... pro laurea philosophica publicæ disquisit. modeste submittet alumnus regius, Claudius Isr. Melander, Ostro-Gothus. In aud. Carol. maj. d. XXIII April. anni MDCCLV. h. a. m. s Mårten Strömer 1755 Latin
14 De 6 första jemte 11:e och 12:e böckerna af Euclides elementa Euklides 1874 Svenska
15 De sex första jemte efte och tolfte böckerna af Euclidis Elementa eller grundliga inledning till geometrien Euklides 1879 Svenska
16 Åminnelse-tal öfwer Kongl. Maj:ts troman,...Samuel Klingenstjerna, på Kongl. Vetensk. Academiens vägnar hållit, den 27 julii 1768 Mårten Strömer 1783 Svenska
17 De sex första jemte elfte och tolfte böckerna af Euclidis Elementa eller grundeliga inledning till geometrien Euklides 1841 Svenska
18-19 De sex första jemte elfte och tolfte böckerna af Euclidis elementa, eller grundliga inledning till geometrien (flera utgåvor) Euklides 1884 Svenska
20 Inledning till trigonometria plana Mårten Strömer 1778 Svenska

1 2 3 4 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.