Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Margareta Cronholm 15 träffar

Titel Författare År Språk
1 Disagreement among judges of the accuracy of scientific information Margareta Cronholm 1981 Engelska
2 Djurförsök - en undersökning om allmänhetens inställning till användning av djurförsök inom medicinsk forskning Margareta Cronholm 1992 Svenska
3 Dramaten - en allemansrätt för vem då? - en publikstudie på Dramaten vintern 1974 Margareta Cronholm 1974 Svenska
4 Förpackningsmarknaden i Frankrike - lägesrapport från Salon de l'Emballage 1976 Margareta Cronholm 1977 Svenska
5 Kunskaper om och attityder till flyktingar i Sverige - några frågor till allmänheten Margareta Cronholm 1988 Svenska
6 Låt oss följa clownen - Einführungskurs Schwedisch Margareta Cronholm cop. 1985 Tyska
7 Minnesanteckningar från intervjuarkursen 1974 angående frågeformuleringar vid telefonintervjuer Margareta Cronholm 1975 Svenska
8 Nyhetsspridningen lördagen den 1 mars 1986 - dygnet efter mordet på statsminister Olof Palme Margareta Cronholm 1986 Svenska
9 "Ont i själen" - publikundersökning kring en programserie i tv, samt analys av allmänhetens attityder till medicinska program i radio och tv Margareta Cronholm 1984 Svenska
10 Samspel mellan TV och barns lek, moral och bildmognad - en litteraturöversikt kopplad till observationer av några barn Margareta Cronholm 1978 Svenska
11 Spridning av vetenskaplig information till allmänheten Margareta Cronholm 1977 Svenska
12 Undersökning om kvinnans politiska medvetenhet Margareta Cronholm 1973 Svenska
13 Vem lyssnar på utländsk radio? Margareta Cronholm 1987 Svenska
14 Marknaden för sport- och fritidsartiklar i Frankrike Handelssekreterarkontoret (Paris) 1978 Svenska
15 Psychological assumptions in the study of mass communication Rolf Sandell 1979 Engelska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.