Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Marianne Döös 50 träffar

Titel Författare År Språk
1 Delat ledarskap - om chefer i samarbete Marianne Döös 2013 Svenska
2 Lär av olycksfallen - en utredningsmodell med exemplifierande resultat Marianne Döös 1990 Svenska
3 Accidents encountered in the engine workshops of a Swedish automobile and truck factory - their most common circumstances and consequences : methodological report on the analysis of the data collected in occupational accident registers on 178 accidents during a two year period (1986-1987) Lucie Laflamme 1990 Engelska
4 Invandrad i svensk arbetsmiljö - en intervjustudie med litteraturgenomgång Marianne Döös 1990 Svenska
5 Accidents encountered by assembly workers in a Swedish automobile and truck factory - their most common circumstances and consequences : methodological report on the analysis of the data collected in occupational accident registers on 145 accidents during a two year period (1986-1987) Lucie Laflamme 1991 Engelska
6 Produktionssystem - arbete - arbetsmiljö - ett forskningsprogram för Arbetsmiljöinstitutet Nils F. Petersson 1995 Svenska
7 Occupational safety and health in practice - report on an international course, sponsored by Sida, for participants from Latin America and the Caribbean 1994 and 1995 Kaj Elgstrand 1996 Engelska
8 Öka säkerheten med hjälp av olycksfall - ett verktyg för informationshantering och dess tillkomst Elisabeth Åberg 1998 Svenska
9 Pedagogic interventions as conditions for learning - the relation between theory and practice in some contextual didactic examples Jon Ohlsson 1999 Engelska
10 Hur är man en bra kompetenschef? - dokumentation från en gemensam workshop för chefer inom en statlig myndighet och ett privat företag Lena Wilhelmson 2000 Svenska
11 Förändringens resa - om kompetens och organisatoriskt nyskapande på Ericssons Internet Group Lena Wilhelmson cop. 2000 Svenska
12 Invandrare och arbetsolycksfall - en jämförande studie av olycksfall bland utländska och svenska medborgare Marianne Döös 1993 Svenska
13 Den kvalificerande erfarenheten - lärande vid störningar i automatiserad produktion = The qualifying experience : learning from disturbances in relation to automated production Marianne Döös cop. 1997 Svenska
14 RIV - inddragelse af medarbejderne i forebyggelse af ulykker Marianne Döös 2001 Okänt
15-16 Dialogkompetens för utveckling i arbetslivet (flera utgåvor) Lena Wilhelmson 2005 Svenska
17 Sustainability and innovative organisational change - identifying and dealing with non-synchronised processes in a rapidly changing environment Lena Wilhelmson cop. 2002 Engelska
18 Arbetsplatsens relationik - om långsamt kunskapande och kompetenta relationer Marianne Döös 2003 Svenska
19 Kompetensens livsvillkor - om kompetens och relationik i organisationer Marianne Döös 2005 Svenska
20 Delat ledarskap i svenskt arbetsliv - kartläggning av förekomst och chefers inställning 2005 Svenska

1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.