Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Markus Arvidson 10 träffar

Titel Författare År Språk
1 Den fabricerande människan : om bedrägeri som vardaglig interaktionsform / Markus Arvidson Markus Arvidson uuuu-uuuu Okänt
2 Dialogue as a strategy for collective learning - some reflections on a Dialogue Course for Local authority staff. Paper to the conference Högskola och Samhälle i Samverkan (HSS) Högskolan i Halmstad, Maj 2001 Markus Arvidson 2001 Engelska
3 Den fabricerande människan - om bedrägeri som vardaglig interaktionsform Markus Arvidson 2007 Svenska
4 Forskning, reflektion och lärande - lärares och skolledares upplevelser av PLAN-verksamheten och forskningscirkeln vid Bergaskolan, Smedjebacken Markus Arvidson 1997 Svenska
5 G. D. H. Coles syn på lojaliteter Karlstad 2017 SWEPSA Statsvetenskapliga förbundets årsmöte Markus Arvidson 2017 Svenska
6 Lärares roller i ett skolutvecklingsprojekt Markus Arvidson 2000 Svenska
7 Museibesökarens motivation och museimiljöns betydelse Markus Arvidson 1997 Svenska
8 Roll och identitet - en socialpsykologisk introduktion Markus Arvidson 2017 Svenska
9 Socialpsykologiska experiment - och andra minnesvärda studier Markus Arvidson 2019 Svenska
10 Utvärdering av SIM-projektet - hur har deltagarna upplevt projektet? Markus Arvidson 2009 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.