Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Mats Anderberg 20 träffar

Titel Författare År Språk
1 Lärandeseminarier i missbruksvården - - en utvärdering av ett samverkansprojekt Maria Alm 2011 Svenska
2 Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö - Ungdomar i öppenvård år 2013 Maria Almazidou 2014 Svenska
3 Fel och deras konsekvenser vid brobyggnad -praktikfallet Gåsakulla - bridge construction faults and their associated consequences -case study Gåsakulla Mats Anderberg 1992 Svenska
4-5 Kartläggning av tungt narkotikamissbruk i Göteborg 2011 - Metodrapport (flera utgåvor) Mats Anderberg 2012 Svenska
6 Lärandeseminarier i missbruksvården - en utvärdering av ett samverkansprojekt Mats Anderberg 2011 Svenska
7-8 Strukturerade intervjuer inom missbruksvården - som en grund för kunskapsutveckling (flera utgåvor) Mats Anderberg 2009 Svenska
9 Undervisning om alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) - en praktiknära litteraturgenomgång Berth Andersson 2013? Svenska
10-11 Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö - Ungdomar i öppenvård år 2016 (flera utgåvor) Mikael Dahlberg 2017 Svenska
12-13 Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö - Ungdomar i öppenvård år 2019 (flera utgåvor) Mikael Dahlberg 2020 Svenska
14-15 Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg ochMalmö - Ungdomar i öppenvård år 2014 (flera utgåvor) Mikael Dahlberg 2015 Svenska
16-17 Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg ochMalmö - Ungdomar i öppenvård år 2015 (flera utgåvor) Mikael Dahlberg 2016 Svenska
18-19 UngDOK - Manual för intervjuformulären (flera utgåvor) Mikael Dahlberg 2013 Svenska
20 Lokal uppföljning av ungdomar med missbruksproblem vid Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö 2015 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.