Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Matthias Asp 196 träffar

Titel Författare År Språk
1 Dissertatio gradualis de præstantia vitæ academicæ; quam, consensu ampliss. senatus philos. in reg. acad. Upsal. sub moderamine ... Matthiæ Asp ... publicæ censuræ modeste submittit s:æ r:æ m:tis alumnus Ericus Wennerlind Vermelandus. In audit. Gust. maj. d. 3. Febr. anno MDCCXXXI. Horis ante meridiem consvetis Matthias Asp 1731 Latin
2-3 Specimen politicum, de legitima reipublicæ gubernatione, ad felicitatem civilem obtinendam; quod annuente amplissima facultate philosophica, et moderante ... Matthia Asp ... pro gradu publice examinandum sistit Petrus Djurberg, Upsaliensis. In auditorio Gustaviano majori ad diem XI. Maji. Horis antemeridianis (flera utgåvor) Matthias Asp 1734 Latin
4 Dissertatio gradualis de Wikia Ostro-gothica; quam ... sub præsidio ... Matthiæ Asp ... publico examini sistit Wilhelmus Andreas Wennerdahl, Ostro-gothus. In auditorio Gustaviano, ad diem Novemb. anni MDCCXXXIII Matthias Asp 1733 Latin
5 Dissertatio academica de monte Brunconis, vulgo Brunckeberg, quam ... sub præsidio ... Matthiæ Asp ... In audit. Gust. majori ad diem XII. Junii anno MDCCXXXII. ad publicum examen modeste defert Jonas Bång, Olai fil. Horis ante meridiem consuetis Matthias Asp 1732 Latin
6-7 Dissertatio academica, de Medelpadia antiqua et hodierna; quam ... præside ... Matthia Asp ... publicæ censuræ modeste exhibet Carolus Jonæ Genberg Medelpadvs, in auditorio Carolin. majori ad d. XV. Junii, anno MDCCXXXIV (flera utgåvor) Matthias Asp 1734 Latin
8 Dissertatio philologico-historica, de decem plagis Ægypti; quam cum venia amplissimi senatus philosophici in regio athenæo, quod Vpsaliæ est, sub præsidio ... Matthiæ Asp ... publicæ censuræ modeste submittit Magnus Lönbohm, Philipstadio-Wermelandus, in auditorio Gustav. maj. d. XXV. Novembris, anni MDCCXXX. Horis ante meridiem consuetis Matthias Asp 1730 Latin
9-10 Dissertatio academica, de societatibus literariis et scientiarum, præcipue hyperboreis, quam consensu ampliss. colleg. philos. ad almam academiam Upsaliensem, præside ... Matthia Asp ... ad publicum examen modeste defert Andreas Westén, And. fil. Ostro-Gothus. In audit. Gust. maj. die 20. Decembris, anni MDCCXXXIV. Horis ante meridiem consvetis (flera utgåvor) Matthias Asp 1734 Latin
11-12 Exercitium academicum, de Sudercopia; cujus partem priorem, indultu amplissimi senatus philosophici, sub præsidio, ... Matthiæ Asp ... publice examinandam sistit Magnus Samuel Södersten, Sudercopia Oster-Gothus, in audit. Gust. maj. d. X Julii, anni MDCCXXXVI, horis solitis (flera utgåvor) Matthias Asp 1736 Latin
13 Tractatus Talmudici Tamid sive de sacrificio jugi caput primum, ex Mischna et Gemara Babylonica Latine redditum, et notis illustratum; quod cum venia ampliss. colleg. philos. Ups. publico sistunt examini præses Matthias Asp ... et respondens Johannes Silfverling, O-Gothi. In audit. Gustav. maj. die XVI Decembris, anni MDCCXXVII Matthias Asp 1727 Latin
14 Paganus Hebraizans, specimine academico exhibitus, cujus partem posteriorem, indultu amplissimi ord. philos. in illustri vnivers. Vpsaliensi, præside ... Matthia Asp ... pro laurea publice ventilandam sistit alumnus regius Carolus Gust. Lallerman, Smolandus, in audit. Gust. maj. ad diem XXIX. Maji 1731. Horis ante meridiem solitis., P. 2 Matthias Asp 1731 Latin
15-16 Disputatio philologica de schechina quam, consensu ampliss. facultat. philos. in regia academia Upsaliensi, sub præsidio ... Matthiæ Asp ... pro gradu ad publicum examen, ea, qua par est, modestia defert Gabriel N. Mathesius, Ostrobotniensis. In audit. Gust. maj. d. 22 Maji, anno MDCCXXXIV. Horis ante meridiem solitis (flera utgåvor) Matthias Asp 1734 Latin
17 Dissertatio academica, de usu affectuum; quam, consensu & auctoritate amplissimæ facultatis philosophicæ, in florentissima Svionum academia Upsaliensi, sub præsidio ... Matthiæ Asp ... publicæ bonorum disquisitioni modeste submittit Jonas Tidgren, W-Gothus in audit. Gust. maj. d. VII. Julii anni MDCCXXXI. Horis ante meridiem solitis Matthias Asp 1731 Latin
18 Dissertatio academica de Nycopia metropoli Sudermanniæ; cujus partem priorem cum consensu ampliss. facult. philos. in reg. acad. Upsal., præside ... Matthia Asp ... publice ventilandam sistit alumnus Piperianus Johannes Sundler, Nycopia-Sudermannus. In audit Gust. maj. die 12 Junii an. MDCCXXXV, horis ante meridiem consvetis Matthias Asp 1735 Latin
19 Dissertatio de Lincopia; cujus partem priorem, cum consensu ampliss. senat. philosoph. in reg. acad. Upsaliensi, præside ... Matthia Asp ... publicæ ventilationi modeste submittit Johannes S. Ryding, Lincopia-Ostergothus, in audit. Gustav. maj. ad d. II. Junii anni MDCCXXXV. Horis ante meridiem solitis Matthias Asp 1735 Latin
20 Dissertatio philosophica, de laude propria; quam, annuente amplissima facultat. philos. in regia acad. Upsal. præside ... Matthia Asp ... pro gradu, publico examini modeste submittit Abraham Printz, fil. Fierdhundrensis. In auditor. Gustav. major. d. XXVII Junii. Anni MDCCXXXVII. Horis ante meridiem solitis Matthias Asp 1737 Latin

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.