Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Moira von Wright 11 träffar

Titel Författare År Språk
1 Barn og deres voksne 2018 Flerspråkigt verk
2 Erfarenheter av pragmatism 2010 Svenska
3 I föränderliga och slutna rosa rum - en etnografisk studie av kön, ålder och andlighet i en svensk waldorfförskola Sara Frödén 2012 Svenska
4 Perspektiveringar - rapporter från pågående arbeten 2001 Svenska
5-6 Initiativ och följsamhet i klassrummet - En studie i de pedagogiska villkoren för elevers inflytande, delaktighet och välbefinnande (flera utgåvor) Moira von Wright 2009 Svenska
7 The Shunned Essentials of Pedagogy - Authority, love and mystery Moira von Wright 2009 Engelska
8 Genus och text - när kan man tala om jämställdhet i fysikläromedel? Moira von Wright 1999 Svenska
9 Klassföreståndarskapet i förvandling - om klassföreståndarskapet och lärarens sociala kompetens Moira von Wright 1995 Svenska
10 Socialisationsprocessen - metaforer och synsätt hos blivande lärare Moira von Wright 1997 Svenska
11 Vad eller vem? - en pedagogisk rekonstruktion av G. H. Meads teori om människors intersubjektivitet Moira von Wright 2000 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.