Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Mona Backhans 13 träffar

Titel Författare År Språk
1 Att mäta hälsorelaterade levnadsvanor - bakgrund till och beskrivning av ett samordningsprojekt Mona Backhans 2000 Svenska
2 Förenklat läkarintyg och inflödet till sjukförsäkringen – En analys av effekterna på vårdenhetsnivå och regionnivå Mona Backhans 2019 Svenska
3-4 Gender policy and gender equality in a public health perspective - investigating morbidity and mortality in Sweden and 22 OECD countries (flera utgåvor) Mona Backhans 2011 Engelska
5 Nordiska studier om brottslighet bland personer med utländsk och inhemsk bakgrund. - en kartläggande litteraturöversikt av publicerad forskning och statistik 2005-2019 Mona Backhans 2019 Svenska
6-7 Snabbare lagföring - utvärdering av en försöksverksamhet i norra Stockholm (flera utgåvor) Mona Backhans 2020 Svenska
8 Social problematik och sjukskrivning – En analys av sambandet mellan allvarliga livshändelser och sjukskrivning under tidsperioden 1995–2015 Mona Backhans 2018 Svenska
9 Social problematik och sjukskrivning – handläggning – En granskning av Försäkringskassans arbete med att identifiera social problematik i handläggningen av sjukskrivningsärenden Berit Hamrén 2018 Svenska
10 Hälsokonsekvensbedömning - beskrivning av ett utvecklingsarbete 2008 Svenska
11 Tungt narkotikamissbruk i EU-länder - en studie av jämförbarheten av prevalensen tunga narkotikamissbrukare i sju europeiska länder Håkan Leifman 1999 Svenska
12 Genteknik och medborgarinflytande - beskrivning och utvärdering av lekmannakonferensen Gentester för vem?, den 14-15 oktober 2000 Lisa Modée 2002 Svenska
13 Välfärd, jämlikhet och folkhälsa - vetenskapligt underlag för begrepp, mått och indikatorer cop. 2003 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.