Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Nils Eskilsson. Majuri 1 träff

Titel Författare År Språk
1 Riksdags-männernas ifrån Finland, Nils Eskilsson Majuris. Jacob Johansson Kackos. och Abrah. Abrahamsson Lievonens Memorial, ingifwit til det hederwärda bonde ståndet den 10 januarii 1770. Angående: bewillningen som samma dag uti ståndet - war under ventilation &c. Stockholm, tryckt uti kongl. finska boktryckeriet, hos Joh. Arvid Carlbohm, 1770 Nils Eskilsson. Majuri 1770 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.