Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Officersförbundet 20 träffar

Titel Författare År Språk
1 Officersförbundet 100 år - jubileumsbok 2007 Svenska
2 Officersförbundet och försvarsfrågan Officersförbundet 1998 Svenska
3-7 Svenska officersförbundet - styrelseberättelse och revisionsberättelse : 1958 (flera utgåvor) 1961 Svenska
8 Stadgar för svenska officersförbundet - antagna vid konstituerande förbundsmöte den 18 mars 1932 Svenska officersförbundet 1932 Svenska
9 Yttrande över 1930 års försvarskommissions betänkande Svenska officersförbundet 1936? Svenska
10 Facklig verksamhet för officerarna 2001 Svenska
11 Förslag till stadgar för svenska officersförbundet 1932 Svenska
12 Stadgar för svenska officersförbundet och för svenska officersförbundets rättshjälpsfond 1953 Svenska
13 Handlingar till förbundsmötet den 22-23 mars 1946 1946 Svenska
14 Handlingar till förbundsmötet den 22-23 mars 1946 D. 2, Protokoll 1946 Svenska
15 Suomen upseerrliiton r.y. säänöt 1937 Finska
16 Protokoll vid svenska officersförbundets ordinarie förbundsmöte i Stockholm den 10 och 11 april 1933 Svenska officersförbundet 1933 Svenska
17 1936 års försvarsordning - kortfattad redogörelse 1936 Svenska
18 Nordiskt officerssamarbete 1968-1991 - jubileumsskrift till 25. konferensen 1992 1992 Svenska
19 Ficklöneguide 1998 Svenska
20 Flyttningsersättning för personal på aktiv stat m. fl. vid försvarsväsendet - gällande bestämmelser för flyttningsersättning : formulärsamling. Anvisningar till formulären med redogörelse för prejudikat rörande flyttningsersättning : utarb. i sept. 1937 på uppdrag av Svenska officersförbundet 1937 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.