Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Olof Wingqvist 21 träffar

Titel Författare År Språk
1-2 Betraktelser öfver allmän elementarbildning med särskilt afseende på svenska förhållanden. Akademisk afhandling, med vidtberömda filosofiska facultetens i Upsala tillstånd, för filosofiska gradens erhållande författad och, under inseende af ... Olof Wingqvist ... till offentlig granskning framställd af Knut Torén af Stockh. nation, på gustavianska lärosalen den 13 juni 1851, p. v. t. f. m. (flera utgåvor) Olof Wingqvist 1851 Svenska
3 Handlingar rörande kon. Carl XI:s reduction. Med philosophiska facultetens tillstånd, under inseende af ... Olof Wingquist ... för philosophiska graden till offentlig granskning framställde af utgifvaren Anders Theodor Bruhn af Götheborgs nation på gustavianska lärosalen den 13 juni 1845 p. v. t. f. m. Olof Wingqvist 1845 Svenska
4 Om de orsaker, som föranledde 1809 års statshvälfning. Akademisk afhandling med vidtberömda philosophiska fakultetens i Upsala samtycke under inseende af mag. Olof Wingqvist ... för philosophiska graden utgifven af författaren Albert Lindhagen flodinsk stipendiat af Östgöta landskap och till offentlig granskning framställd på gustavianska lärosalen den 13 juni 1848 p. t. v. e. m. 1:sta delen Olof Wingqvist 1848 Svenska
5 Om författningarne för svenska handelns upphjelpande under Gustaf II Adolphs regering - akademisk afhandling som med vidtberömda filos. fakultetens tillstånd under inseende af ... Olof Wingqvist ... för philosophiska graden till offentlig granskning framställes af författaren Johan Wolter Arnberg af Östgötha nation på gustav. lärosalen d. 3 juni 1854 p. v. t. f. m Olof Wingqvist 1854 Svenska
6 Oratio Periclis ad Atheniensem populum de bello Peloponnesiaco continuando ex Thuc. Lib. II. Capp. LX-LXIV Svethice versa. quam ... præside Mag. Josepho Ott. Höijer ... pro gradu philosophico p. p. auctor Olaus Wingqvist Stip. Hellvik. Ostrogothus. In Audit. Gustav. die XIII Junii MDCCCXXVII. H. A. M. S Joseph Otto Höijer 1827 Latin
7 Animadversiones in prohetam Habackuk historicæ et criticæ quas venia ampl. fac. philos. Ups. p. p. mag. Carol. Gust. Wiborgh et Olaus Wingqvist Ostrogothi. In Audit. Gust. die VIII Maji MDCCCXXII. H. A. M. S Carl Gustaf Wiborgh 1822 Latin
8 Berättelse om riksdagen 1789 Olof Wingqvist 1844 Svenska
9 Betraktelser öfver allm.elementarbildning med särsk. afseende på svenska förhållanden - Akad.afh. Resp. förf. Knut Torén Olof Wingqvist 1851 Svenska
10 De societatibus in Svecia mercatoriis expositio historica quam venia ampliss. facult. phil. Ups. p. p. mag. Olaus Wingqvist ... et Martinus Gustavus Sjögren stip. Hammarsk. Ostrogothi. In Audit. Gustav. die I Junii. MDCCCXXXI. h. a. m. s P. I Olof Wingqvist 1831 Latin
11 De testamento regis Caroli Gustavi ab ordinibus regni mutato - Dissertatio acad. resp. Joh. Dav. Elmgren & Car. Theod. Söderberg Olof Wingqvist 1836-1837 Latin
12 De testamento regis Caroli Gustavi ab ordinibus regni mutato disseratio quam venia ampl. facult. philos. Upsal. p. p. mag. Olaus Wingqvist ... et Johannes David. Elmgren Smolandus. In Audit. Gustav. die XXXI Maji MDCCCXXXVI. H. A. M. S P. I Olof Wingqvist 1836 Latin
13 De testamento regis Caroli Gustavi ab ordinibus regni mutato dissertatio quam venia ampl. facult. philos. Upsal. p. p. mag. Olaus Wingqvist ... et Carolus Theodorus Söderberg Sudermanno-Nericius. Stip. Jungbl. In audit Gustav. die XXV Febr. MDCCCXXXVII. h. a. m. s P. II Olof Wingqvist 1837 Latin
14 Förslag till Regeringsform och Vallag efter de å allmänna Reform-mötet i Örebro år 1849 antagna grunder Olof Wingqvist 1850 Svenska
15 Handlingar rörande kon. Carl XI:s reduction. Med philosophiska facultetens tillstånd, under inseende af ... Olof Wingquist ... för philosophiska graden till offentlig granskning framställde af utgifvaren Anders Theodor Bruhn af Götheborgs nation på gustavianska lärosalen den 13 juni 1845 p. v. t. f. m. I Olof Wingqvist 1845 Svenska
16 Om de orsaker, som föranledde 1809 års statshvälfning. Akademisk afhandling med vidtberömda philosophiska fakultetens i Upsala samtycke under inseende af mag. Olof Wingqvist ... för philosophiska graden utgifven af författaren Albert Lindhagen flodinsk stipendiat af Östgöta landskap och till offentlig granskning framställd på gustavianska lärosalen den 13 juni 1848 p. v. t. e. m. 1:sta delen Olof Wingqvist 1848 Svenska
17 Om författningarne för svenska handelns upphjelpande under Gustaf II Adolphs regering. Akademisk afhandling som med vidtberömda filos. fakultetens tillstånd under inseende af mag. Olof Wingqvist ... för philosophiska graden till offentlig granskning framställes af författaren Johan Wolter Arnberg af Östgötha nation på gustav. lärosalen d. 3 juni 1854 p. v. t. f. m Olof Wingqvist 1854 Svenska
18 Om läromethoden vid de svenska elementar-läroverken nu och för två hundrade år sedan. Academisk afhandling, med vidtberömde philosophiska facultetens tillstånd och under inseende af mag. Olof Wingquist, ... för philosophiska gradens erhållande författad och utgifven af Hans Pehr Gustafson, af Gottlands nation, Burmeist. stipendiat. Underställes offentlig granskning på Gustavianska lärosalen den 13 junii 1848, p. v. t. f. m Olof Wingqvist 1848 Svenska
19 Om svenska representationen i äldre tider, till och med riksdagen år 1617 Olof Wingqvist 1863 Svenska
20 Till vetenskapernas vårdare, gynnare och vänner vördsamt af kongl. Academiens n. v. rector Olof Wingqvist Olof Wingqvist 1857 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.