Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Olov Peterson 10 träffar

Titel Författare År Språk
1 Hel- och randbarkad massaveds torkning på land och is - ett jämförande försök Bengt H:son Ager 1957 Svenska
2 Relativa fastvolymen hos tre-meters massaved av tall, gran och björk Per Nylinder 1967 Svenska
3 Flytbarheten hos vinteravverkad tall med hänsyn till barkningsgrad och avläggningsförhållanden Olov Peterson 1959 Svenska
4 Sammanställning av forskningens nuvarande kunskap om virkesskador och deras omfattning vid olika transportsätt Olov Peterson 1956 Svenska
5 Studier över flytbarheten hos obarkat virke, som vattenlagts vintertid Olov Peterson 1958 Svenska
6 Sågtimmerkvaliteten i Kalix ådal - redogörelse för en sammanställning av mätbesked från Norrbottens mätningsförening avverkningssäsongen 1953/54 Olov Peterson 1960 Svenska
7 Sågtimmerkvaliteten inom några kommuner i Mellansvenska Virkesmätningsföreningens arbetsområde enligt en stickprovsundersökning av mätbesked för sågtimmer Olov Peterson 1959 Svenska
8 Utredning om Skogsstyrelsens arbete med virkesmätningsfrågor Olov Peterson 1994 Svenska
9 Utredning rörande virkeslängdens inverkan på utbytet vid aptering i fallande längder Olov Peterson 1960 Svenska
10 Vikt- och fuktighetsvariationer hos björk under olika årstider Olov Peterson 1960 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.