Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Pål Wiig 11 träffar

Titel Författare År Språk
1 Över andras tröskel - etik vid omvårdnadsarbete i andras hem Lars Gunnar Lingås 1998 Svenska
2 Förstärkt familjehemsvård - RFF:s riktlinjer och etiska regler Christer Rimling 1997 Svenska
3 Att öppna sin dörr - en presentation av familjevårdens aktörer Pål Wiig 1990 Svenska
4 Gemensamt kunskapande - en introduktion Pål Wiig 1999 Svenska
5 Gemensamt kunskapande 3, Forskningscirkel - ett fält för gemensamt kunskapande i relation mellan socialt arbete som ideellt arbete och som vetenskapligt kunskapsfält Pål Wiig 2009 Svenska
6 Gemensamt kunskapande 4, Forskningscirkeln som fält och metod samt forskningsledarens kunskapsbehov Pål Wiig 2009 Svenska
7 Gemensamt kunskapande möter arbetsterapi Pål Wiig 1999 Svenska
8 Normalisering av psykiskt utvecklingsstörda Pål Wiig 1972 Svenska
9 Om personligt engagemang och offentligt ansvar - delrapport från studien om en familjevårdsverksamhets möjligheter och begränsningar Pål Wiig 1984 Svenska
10 Socialt arbete som vardag och som yrke - en diskussion om familjevård som exempel på förhållandet mellan det sociala arbetets vardagsverksamhet och yrkesverksamhet = Social work as every-day life and profession : a discussion about family-care as an example of the relationship between the every-day activities and occupational activies of social work Pål Wiig 1991 Svenska
11 En studie i deltagande och kunskapande - jag ser dig och vet att du kan! Pål Wiig 2010 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.