Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Per Lundgren 107 träffar

Titel Författare År Språk
1 En gammal lifstidsfånges själfbiografi - öfversedd och fullständigad samt barnavårdare tillegnad Per Vilhelm Lundgren 2007 Svenska
2 Veckholms kyrka - invändig restaurering och ändring av Veckholms kyrka, Veckholms sn, Enköpings kn : antikvarisk kontrollrapport Per Lundgren cop. 2010 Svenska
3 Studies on stability testing in pharmaceutical formulation Per Lundgren 1971 Engelska
4 Some trans-disciplinary scientific connections Per Lundgren 1980 Engelska
5 Läkemedelsformer och förpackningar D. 2, Preparatbeskrivningar 1983 Svenska
6 Närsaltstransporter i Östergötlands vattendrag Bernd Geske 1983 Svenska
7 Riggningsbord Ulf Holmgren 1986 Svenska
8 Reduction of melting level effects on radar rain rate estimates Ola Persson 1986 Engelska
9 Huru solar, stjärnor, planeter och levande varelser uppkommit Per Lundgren 1934 Svenska
10 Övningars bedrivande vid olika stora brandkårer Per Lundgren 1933 Svenska
11-12 Instruktion för motorsprutskötare (flera utgåvor) Per Lundgren 1947 Svenska
13 >>På eldsvådeplatsen>> - Några ord om eldsläckningens taktik Per Lundgren 1938 Svenska
14 Bifrostorden 1925-1950 - dess historia och dess nuvarande medlemmar Bifrostorden 1950 Svenska
15 Electrically active defects in metal-tunnel oxide-silicon (MTOS) devices Per Lundgren 1994 Engelska
16 Praktikens didaktik och metodiklärarens praktikbesök Per Lundgren 1996 Svenska
17 Analys av Brusavdelningen, Pharmacia & Upjohn AB Daniel Knudsen 1996 Svenska
18 Destruktiva rum Per Lundgren 1997 Svenska
19 Kyrkomusiken i Brännkyrka församling och dess utövare 1740-1956 Per Lundgren 19?? Svenska
20 Partnerskolereformen - en lägesrapport efter fem terminer : arbetsrapport John Karlsson 1999 Svenska

1 2 3 4 5 6 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.