Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Per Rosén 45 träffar

Titel Författare År Språk
1 The black period of Adalbert Per Adalbert von Rosen 1988 Engelska
2 Ingenting Per Adalbert von Rosen 2019 Svenska
3 Health-care reforms in Sweden - striving towards equity, efficiency and cost containment Anders Anell 1996 Engelska
4 Valfrihet i vården - en empirisk undersökning av preferenser hos allmänhet och vårdpersonal Anders Anell 1995 Svenska
5-6 Utvärdering av olika värmebalansprogram (flera utgåvor) Mohsen Assadi 1995 Svenska
7 Prioriteringar i sjukvården - en empirisk studie av sjukvårdspolitikers syn på resursfördelningen Stefan Björk 1993 Svenska
8 Värden i vården - politikers, administratörers och läkares syn på resursfördelning inom hälso- och sjukvården Stefan Björk 1994 Svenska
9 Kring korset och kyrkan - minnesskrift utg. av kyrkliga frivilligkåren inom Lunds kristliga studentförbund med anledning av dess tjugufemåriga tillvaro 1936 Svenska
10 Skånedialogen - det kloka samtalet Johan Lidmark 2011 Svenska
11 Patientpreferenser i primärvården - en empirisk undersökning kring patientinflytande 1998 Svenska
12 Attitudes to prioritisation in health services - the views of citizens, patients, health care, politicians, personnel, and administrators Per Rosén 2002 Engelska
13 Attityder till vården - enkätstudie bland medborgare, politiker, administratörer och läkare om attityder till prioriteringar i vården Per Rosén 2000 Svenska
14-16 Befolkningsdialog kring prioriteringar i Region Skåne (flera utgåvor) Per Rosén 2005 Svenska
17 Empirisk modell för kolpulverförbränning Per Rosén 1988 Svenska
18 Energisystemet och drivhuseffekten - speciellt konsekvenser av koldioxidutsläpp vid utnyttjandet av olika bränslen Per Rosén 1989 Svenska
19 Experimental design in assay development Per Rosén 2006 Engelska
20 Företagshälsovården i framtiden - förutsättningar, mål och medel Per Rosén 1999 Svenska

1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.