Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Peter Garpenby 65 träffar

Titel Författare År Språk
1 Asking the public - citizens' views on priority setting and resource allocation in democratically governed healthcare Mari Broqvist 2018 Engelska
2-3 Rättvisan finns i betraktarens öga - röster från medborgare om rättvisa i vården (flera utgåvor) Mari Broqvist 2007 Svenska
4 Vårdens alltför svåra val? - kartläggning av prioriteringsarbete och analys av riksdagens principer och riktlinjer för prioriteringar i hälso- och sjukvården Karin Bäckman 2007 Svenska
5 Kan sjukvården styras? - en rapport om spridning och kontroll av medicinsk teknologi Per Carlsson 1991 Svenska
6 Öppna prioriteringar i vård och omsorg - var står vi idag och hur ska vi komma vidare? Per Carlsson 2014 Svenska
7 Patientinformation avseende bröstcancer och diabetes - en utvärdering Monica Ceder 1998 Svenska
8 Erfarenheter av öppna politiska prioriteringar - uppföljning av prioriteringar i Östergötland efter fyra år 2008 Svenska
9 Argument och agitation - en undersökning av valkampanjer inför stadsfullmäktigevalen i Linköping 1914-1926 Peter Garpenby 1976 Svenska
10 Att genomföra psykiatrireformen i vardagen - en uppföljande studie från Östergötland Peter Garpenby 1998 Svenska
11 Att omsätta psykiatrireformen i handling - en första redovisning från Östergötland Peter Garpenby 1996 Svenska
12 Att värna den svenska sjukvårdens kvalitet - ett historiskt perspektiv 1900-1980 Peter Garpenby 1996 Svenska
13-15 Evidensbaserade policybeslut i hälso- och sjukvård - redovisning av nio strategier (flera utgåvor) Peter Garpenby 2015 Svenska
16 Hälsoinformation i vår tid - östgötarnas användning av nya och gamla informationskällor Peter Garpenby 2005 Svenska
17 Hälsoinformation idag och i morgon - östgötarnas användning av och förtroende för olika informationskällor Peter Garpenby 2000 Svenska
18 Hälsoinformation via Internet, bibliotek och patientinformationscentraler - en systematisk litteraturgranskning Peter Garpenby 1999 Svenska
19 Inställningen till vårdprogram bland personal inom barn- och ungdomspsykiatrin - en lägesrapport från Östergötland Peter Garpenby 1999 Svenska
20 Inställningen till vårdprogram bland personal inom barn- och ungdomspsykiatrin i Östergötland - en uppföljande studie Peter Garpenby 2003 Svenska

1 2 3 4 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.