Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Philipp Körber 8 träffar

Titel Författare År Språk
1 Materialen zur Kirchen- und Predigerchronik der Stadt Dorpat Erland Philipp Körber 1860 Tyska
2 Dampiers lefvernesbeskrivning och reseäfventyr i främmande länder, för ungdom bearbetad Philipp Körber 1849 Svenska
3 Den flygande holländaren - berättelse efter en holländsk saga bearbetad för ungdom Philipp Körber 1850 Svenska
4-5 Kosmos för ungdomen - blickar i verldens skapelse och mensklighetens kulturhustoria från begynnelsen till nuvarande tid (flera utgåvor) Philipp Körber 1864 Svenska
6 Nürnberg - ein Führer durch die Stadt und ihre Umgebungen Philipp. Körber 1858 Tyska
7 Richard Phantom - den skeppsbrutne gossen : en nöjsam och lärorik berättelse för ungdomen och dess vänner Philipp Körber 1846 Svenska
8 De muntra historieberättarne - en gåfva för ungdom Philipp Körber 1860 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.