Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Richard Öhrvall 32 träffar

Titel Författare År Språk
1-2 Ja och nej till euron - folkomröstningen om euron 2003 = Yes and no to the euro : the referendum on the euro in 2003 (flera utgåvor) 2004 Svenska
3 Ett delat Sverige? - om skillnader i livsvillkor, värderingar och åsikter mellan stad och land Richard Öhrvall 2023 Svenska
4 Det nya seklets förtroendevalda - om politikerantal och representativitet i kommuner och landsting 2003 Hanna Bäck 2004 Svenska
5-6 Förtroendevalda i kommuner och landsting 2007 - en rapport om politikerantal och representativitet (flera utgåvor) Jessica Persson 2008 Svenska
7 Förtida röstning i Sverige Stefan Dahlberg cop. 2008 Svenska
8-9 Att ta plats i politiken - Om engagemang, aktivism och villkor i kommunpolitiken (flera utgåvor) Gissur Ó Erlingsson 2015 Svenska
10-11 Politikens villkor - om engagemang och avhopp i kommunpolitiken (flera utgåvor) Gissur Ó. Erlingsson 2010 Svenska
12 Att bolagisera kommunal verksamhet. Implikationer för granskning, ansvarsutkrävande och demokrati? Gissur Ó. Erlingsson 2016 Svenska
13 Hur styrs och granskas kommunala bolag? - erfarenheter och lärdomar från Norrköpings kommun Gissur Ó. Erlingsson 2014 Svenska
14 A clean house?: studies of corruption in Sweden Mats Sjölin 2017 Engelska
15 Hur styrs och granskas kommunala bolag? - erfarenheter och lärdomar från Norrköpings kommun 2014 Svenska
16 Fullmäktigeledamoten och mandatperioden Gissur Ó. Erlingsson 2017 Svenska
17 Crash in Economy, Crash in Confidence: Perceptions of corruption and political support in Iceland before and after the financial crisis Gissur Ó. Erlingsson 2013 Engelska
18 Perceptions of Procedural Fairness and Satisfaction with Democracy in the Nordic Welfare States Gissur Ó. Erlingsson 2013 Engelska
19 A clean house? - studies of corruption in Sweden 2016 Engelska
20 Allmän nytta eller egen vinning? - En ESO-rapport om korruption på svenska Andreas Bergh 2013 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.