Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Robert Fredrik Fristedt 10 träffar

Titel Författare År Språk
1 Praeparata pharmacotechnica pharmacopeae suecicae ed. VI partis alterius secundum leges pharmacotechnicas disposita Robert Fredrik Fristedt 1866 Latin
2 Om tvänne i Sverige hittills misskända arter af växtslägtet Rumex Robert Fredrik Fristedt 1861 Svenska
3 Studier i allmän pharmakognosi Robert Fredrik Fristedt 1861 Svenska
4 Växtgeografisk skildring af södra Ångermanland. Akademisk afhandling, som ... för filosofiska gradens erhållande kommer att offentligen försvaras af Robert Fredric Fristedt ... å teologiska lärosalen den 25 februari 1857 p.v.t.f.m Robert Fredrik Fristedt 1857 Svenska
5 Om Joh. Francks Botanologia - Fotokopia ur: Uppsala läkareförenings förhandlingar 13 (1878) Robert Fredrik Fristedt 1878 Svenska
6 Årsberättelse öfver Upsala trädgårds-sällskaps werksamhet för slutet af år 1862 samt för år 1863 - afgifwen wid den ordinarie februari-sammankomsten 1864 Robert Fredrik Fristedt 1864 Svenska
7 Lärobok i organisk pharmakologi med särskild hänsyn till nu gällande skandinaviska pharmakopœer från medicinskt naturalhistorisk synpunkt Robert Fredrik Fristedt 1873 Svenska
8 Ioannis Franckenii Botanologia Johan Franck 1877 Svenska
9 Sveriges pharmaceutiska växter med pharmakologiska upplysningar utgifna - Exsiccatverk. Robert Fredrik Fristedt 1863-1872 Svenska
10 Systematisk och alphabetisk innehållsförteckning till exsiccatverket Sveriges pharmaceutiska växter Robert Fredrik Fristedt 1872 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.