Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Ronald Bergman 10 träffar

Titel Författare År Språk
1 Mätningar av PAH, mutagenicitet, metaller m m i rökgaserna från koleldade kraftverk och en oljeeldad anläggning Ronald Bergman 1980 Svenska
2 Sectional anatomy by MRI/CT Georges Y. El-Khoury cop. 1990 Engelska
3 Atlas of human anatomy in cross section cop. 1991 Engelska
4 Basic neuroscience - a structural and functional approach Adel K. Afifi 1986 Engelska
5 Atlas of microscopic anatomy - a companion to histology and neuroanatomy Ronald A. Bergman cop. 1974 Engelska
6 Histology Ronald A. Bergman cop. 1996 Engelska
7 Catalog of human variation Ronald A. Bergman 1984 Engelska
8 Compendium of human anatomic variation - text, atlas, and world literature cop. 1988 Engelska
9-10 Functional neuroanatomy - text and atlas (flera utgåvor) Adel K. Afifi cop. 2005 Engelska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.