Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Runa Baianstovu 14 träffar

Titel Författare År Språk
1 Heder - hedersrelaterat våld, förtryck och socialt arbete Runa Baianstovu 2017 Svenska
2 Heder och samhälle - det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar Runa Baianstovu 2019 Svenska
3 Mångfald som demokratins utmaning - en studie av hur socialtjänsten som välfärdsbyråkrati och moralisk samhällsinstitution förstår och hanterar kulturell mångfald Runa Baianstovu 2012 Svenska
4 Vägar ut och vägar in - hedersrelaterat våld och förtryck och kvinnors etablering i arbetslivet Runa Baianstovu 2021 Svenska
5 Att ta mark i professionen – nya socionomers yrkesval och karriärvägar - rapport från en studie med särskilt fokus på socialtjänsten Anders Bruhn 2020 Svenska
6 Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar: En kartläggning i Göteborg, Malmö och Stockholm 2017-2018 - Del II: Redovisning av den kvalitativa delstudien i Göteborg, Malmö och Stockholm Rúna Í Baianstovu 2018 Svenska
7 Diversity as the Challenge of Democracy - A study of how the social welfare services, as a welfare bureaucracy and moral institution in society, understands and handles cultural diversity Rúna Í Baianstovu 2012 Svenska
8 Mångfald som demokratins utmaning - en studie av hur socialtjänsten som välfärdsbyråkrati och moralisk samhällsinstitutiion förstår och hanterar kulturell mångfald Rúna Í Baianstovu 2012 Svenska
9 Relationerna bestämmer tillhörigheten - En utvärdering av <em>IOP Mötesplats Vox</em> 2018-2020 Rúna Í Baianstovu 2021 Svenska
10 Socialt hållbart arbete med hedersrelaterat våld och förtryck i Örebro län 2022 - En intersektionell behovsinventering Rúna Í Baianstovu 2022 Engelska
11 Landing in the profession - New social workers' choice of work and career Anders Bruhn 2020 Svenska
12-14 Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar. En kartläggning i Göteborg, Malmö och Stockholm 2017–2018 - Del III: Redovisning av den kvantitativa delstudien i Stockholm (flera utgåvor) Sofia Strid 2018 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.