Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Siri Caspersen 15 träffar

Titel Författare År Språk
1 Slutna odlingssystem - överdrivna risker med organiska ämnen Beatrix W. Alsanius 2004 Svenska
2 Fosforrestriktion som retarderingsmetod för krukväxter? Karl-Johan Bergstrand 2017 Svenska
3 Tillväxtreglering med hjälp av reducerad fosforgiva - en framkomlig väg för prydnadsväxter i växthus? Karl-Johan Bergstrand 2017 Svenska
4 Ferulic acid interactions and root exudation by hydroponically grown lettuce (Lactuca sativa L.) as influenced by external factors Siri Caspersen 1997 Engelska
5 Hur påverkas tomatens smak av sort, ympning och yttre faktorer? Siri Caspersen 2014 Svenska
6 Mykorrhiza kan främja växthälsa Siri Caspersen 1999 Svenska
7 Mykorrhiza kan gynna växtens tillväxt och hälsa Siri Caspersen 2001 Svenska
8 Potatissorter skiljer sig i fosforeffektivitet Siri Caspersen 2014 Svenska
9 Trädgårdsblåbär - växtnäringsbehov och gödsling Siri Caspersen 2013 Svenska
10 Hur kan ympade tomater få en godare smak? Marie Hanson 2014 Svenska
11 Inventering av mykorrhiza i potatisförsök 2011 Engelska
12 Minskad spridning av potatisbladmögel med biotensid 2011 Svenska
13 Slutrapport SLU-Ekoforsk projekt - produktionssystem för ekologisk odling av trädgårdsblåbär 2014 - 2016: organic production systems in Northern highbush blueberries 2017 Svenska
14 Ekologisk odling av trädgårdsblåbär, erfarenhet från försöksodling på Rånna försöksstation Birgitta Svensson 2017 Svenska
15 Trädgårdsblåbär och mykorrhiza - sort, substrat och gödsling avgörande 2014 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.