Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Sten Simonsson 19 träffar

Titel Författare År Språk
1-2 Katalog över A.B. Stockholms bryggeriers samlingar i museet vid S:t Eriks bryggeri (flera utgåvor) Torsten Björkman 1954 Svenska
3 Grönwalls bryggeri, Nürnbergs bryggeri och Wienerbryggeriet Samuel E. Bring 1956 Svenska
4 Guldet och ölet formade släkten - en krönika baserad på anteckningar av Sten Simonsson med flera cop. 1995 Svenska
5 Klubb Cerevisia - 1878 - 5/12 - 1978 : etthundra år till nytta och nöje Sten Simonsson 1978 Svenska
6 En krönika om brygd Sten Simonsson 1971 Svenska
7 Humlens utnyttjande Sten Magnus Simonsson 1915 Svenska
8 Kompressionskytmaskinens verkningssätt Sten Magnus Simonsson 1915 Svenska
9 Münchens bryggeris i Stockholm affärsorganisation med särskild hänsyn till bokföringen - Föredrag hållet å Handelshögskolans i Stockholm handelstekniska seminarium vårterminen 1912 Sten Magnus Simonsson 1912 Svenska
10 Den nya försäljningsförordningens innebörd och konsekvenser för bryggeriindustrien - Föredrag hållet vid Svenska bryggarföreningens representantmöte den 25 september 1917 Sten Magnus Simonsson 1917 Svenska
11 Den svenska bryggeriindustrien - Föredrag hållet i Handelshögskolans i Stockholm nationalekonomiska seminarium höstterminen 1911 Sten Magnus Simonsson 1912 Svenska
12 Om forna tiders mältning och brygd i Sverige Sten Simonsson 1935 Svenska
13 Om ölbrygdens uppkomst i Norden Sten Simonsson 1956 Svenska
14 Svensk bryggerilitteratur - Utkast till en bibliografi Sten Simonsson 1927 Svenska
15 Svenska bryggareföreningens utställning i Göteborg 1923 Sten Simonsson 1923 Svenska
16-18 Den svenska bryggeriindustrien - kortfattad redogörelse utarbetad 1929 på uppdrag av Svenska bryggareföreningen (flera utgåvor) Sten Simonsson 1938 Svenska
19 Ölbrygden i bibliotek och museer - en inventering Sten Simonsson 1959 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.