Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Sten Skansjö 18 träffar

Titel Författare År Språk
1 Aspekter på Ystadsområdet under medeltiden A, Ljunits härad - historisk kasuistik med kommentarer 1987 Svenska
2 Decimantboken 1651 för Skåne, Blekinge och Bornholm 2007 Svenska
3 Gods och bönder från högmedeltid till nutid - kontinuitet genom omvandling på Vittskövle och andra skånska gods 2006 Svenska
4 Gåvobrevet 1085 - föredrag och diskussioner vid symposium kring Knut den heliges gåvobrev 1085 och den tidiga medeltidens nordiska samhälle 1988 Flerspråkigt verk
5 Trelleborg Bengt Jacobsson 1982 Svenska
6-7 Lunds domkapitels jordeböcker 1570 och 1650 (flera utgåvor) 2018 Svenska
8 Gods och bönder från högmedeltid till nutid - Kontinuitet genom omvandling på Vittskövle och andra skånska gods Mats Olsson 2015 Svenska
9 Från vikingatida stormansgård till renässansslott - några huvuddrag i Bjersjöholms äldre historia Sten Skansjö 1986 Svenska
10 Lunds historia 2, Tidigmodern tid : i en bördig bygd - staden och omlandet Sten Skansjö 2012 Svenska
11-15 Skånes historia (flera utgåvor) Sten Skansjö 2020 Svenska
16-17 Skånsk skogsbygd under äldre historisk tid (flera utgåvor) Sten Skansjö 2010 Svenska
18 Söderslätt genom 600 år - bebyggelse och odling under äldre historisk tid = The southern plain of Scania (Söderslätt) throughout 600 years : settlement and cultivation during older historical times Sten Skansjö 1983 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.