Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Sven Berg 107 träffar

Titel Författare År Språk
1 Dissertatio inauguralis medica hydrargyri usum in morbis inflammatione topica stipatis defendens, quam auctoritate et consensu illustris et gratiosi medicorum ordinis pro gradu doctoris ... die III Octobris a. MDCCCVI publico eruditorum examini submittit auctor Sveno Petrus Berg, Nericio-Svecus Sven Peter Berg 1806 Latin
2 Dissertatio philosophica de educatione morali. Quam ampliss. ord. philos. Gryph. consentiente publico examini exhibent praeses mag. Pet. Ern. Matthsson e sacris ordinibus sudermannus, et respondens Sveno Petrus Berg, Nericius, in auditorio minori, d. XXVI maji MDCCC. Horis ante meridiem solitis Per Ernst Matthsson 1800 Latin
3 Historia critica Quinti Curtii Rufi, quam consent. ampliss. Facult. Philos. Gryph. praeside mag. Jacobo Wallenio, ... pro gradu publicae censurae subjicit Sveno Petrus Berg, Nericius. in auditorio majori d. XXX Augusti MDCCCII P. III Jacob Wallenius 1802 Latin
4 Analys av tetraalkylbly i gatuluft - Analysis of tetraalkyl lead in street air Bosse Allvin 1977 Svenska
5 Analys av nedbrytningsprodukter från smörj- och kylmedel 1983 Svenska
6 Sydöstra Sveriges byggnadsgille - anteckningar om tillblivelsen och de första tio årens verksamhet Sven Axel Gunnar Berg 1955 Svenska
7 A study of contaminated lubricants concerning wear, rheological properties and sample withdrawal Sven Berg 2001 Engelska
8 Analys av 1,2-dibrometan, 1,2-dikloretan och aromatiska kolväten i omgivande luft Sven Berg 1981 Svenska
9 Analys av nedbrytningsprodukter från smörj- och kylmedel - Sammanfattning Sven Berg 1984 Svenska
10 Artikeln Djäfvul Sven Berg 1918 Svenska
11 Bidrag till frågan om det attributiva adjektivets plats i modern franska Sven Berg <S.a.> Okänt
12 Coincidence probabilities for proportional lottery and simple majority rules Sven Berg 1991 Engelska
13 Condorcet's jury theorem revisited Sven Berg 1991 Engelska
14 Deskriptiv statistik Sven Berg 1978 Svenska
15 Myndighetsmaffian Sven-Erik Berg 2008? Svenska
16 Tykkos eskapader Sven-Erik Berg 1993 Svenska
17 Expansions of discrete distributions and some binomial applications Sven Berg 1995 Engelska
18 Indirect voting systems and composite majority functions Sven Berg 1996 Engelska
19-20 Kemisk analys av brandgaser - ASF-projekt 75/107 : slutrapport (flera utgåvor) Sven Berg 1981 Svenska

1 2 3 4 5 6 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.