Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Sven G. Hartman 48 träffar

Titel Författare År Språk
1 Att undervisa om religion, livsfrågor och etik i skolan - texter för lärarutbildning och lärarfortbildning Edgar Almén 1994 Svenska
2 Lägesrapport från Miljon-projektet - samverkan för att främja utveckling av och forskning om skolutveckling och lärarkunskap Berit Askling cop. 1994 Svenska
3 Barn och livsfrågor - lärares erfarenheter från förskola, lågstadium, fritidshem Gunilla Dahlberg 1977 Svenska
4-7 Individ, skola och samhälle - pedagogiska texter (flera utgåvor) John Dewey 2004 Svenska
8 Dewey läst idag 2004 Svenska
9 Vuxenutbildning och arbetsförhållanden - en enkätstudie inom Malmöundersökningen av 1938 års tio-åringar i 45-årsåldern Ingemar Emanuelsson 1973 Svenska
10 Gemensamma värden? - rapport från symposium 8-9 maj 2003 2004 Svenska
11 Barns livssituation och livstolkning - projektpresentation Inger Green 1992 Svenska
12 Livet tillfrågas - teoretiska förutsättningar för en livsfrågeorienterad religionsundervisning Gunnar J. Gunnarsson 2009 Svenska
13 Att främja livet i dess utveckling - om Ellen Keys pedagogik Sven G. Hartman 2020 Svenska
14 Barns livsfrågor som pedagogisk arena - fyra perspektiv på barn och livsfrågor Sven G. Hartman 1992 Svenska
15-19 Barns tankar om livet (flera utgåvor) Sven G. Hartman 2014 Svenska
20 Children's philosophy of life Sven G. Hartman 1986 Engelska

1 2 3 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.