Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Tor Krook 19 träffar

Titel Författare År Språk
1 En österbottnisk väckelsehövding - levnadsteckning över Jonas Lagus Tor Krook 1947 Svenska
2 August Jern - en minnesteckning Tor Krook 1934 Svenska
3 Väckelserörelserna i Österbottens svenska församlingar under 1800-talet Tor Krook 1931 Svenska
4 Väckelserörelserna i Österbottens svenska församlingar under 1800-talet 1, Förutsättningar Tor Krook 1931 Svenska
5 Väckelserörelserna i Österbottens svenska församlingar under 1800-talet 2 Tor Krook 1931 Svenska
6 Missionsmannen och väckelseledaren Jonas Lagus Tor Krook 1958 Svenska
7 Inför missionsbefallningen - Finska missionssällskapet 1859-1959 1958 Svenska
8 Finska missionssällskapet 1859-1959 1958 Svenska
9 1700-talets väckelserörelser i Österbottens svenska församlingar Tor Krook 1928 Svenska
10 Brev och skrifter Jonas Lagus 1933-1935 Svenska
11 Brev och skrifter 1, Brev och skrifter Jonas Lagus 1933 Svenska
12 Brev och skrifter 2, Brev och skrifter Jonas Lagus 1935 Svenska
13 Jonas Lagus - en österbottnisk väckelsehövding Tor Krook 1947 Svenska
14 Runebergs Den gamle trädgårdsmästarens brev - Stenbäcks Svar till den gamle trädgårdsmästaren och Runebergs Svar till den gamle trädgårdsmästaren Johan Ludvig Runeberg 1928 Svenska
15 Lekmannahövdingen från Savolax - till 100-årsminnet av Paavo Ruotsalainens död 27.1.1852 Tor Krook 1951 Svenska
16 Minnesskrift över Närpes sockens deltagande i frihetskriget år 1918. Utg Tor Krook 1921 Svenska
17 Anders Chydenius, samhällsreformator och församlingsherde Tor Krook 1952 Svenska
18 Minnen Tor Krook 1973 Svenska
19 Nya bidrag till Jonas Lagus brevväxling Tor Krook 19nn Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.