Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Tora Friberg 32 träffar

Titel Författare År Språk
1 Mainstreaming av integration - om översättning av policy och nätverksstyrning med förhinder inom den regionala utvecklingspolitiken, 1998–2007 Ragnar Andersson 2011 Svenska
2 Barndaghem i Lunds kommunblock Rune Bengtsson 1970 Svenska
3 Kortare arbetstid - vägen till välfärd? - tänkbara effekter av arbetstidsförkortningar på arbetsplatser och hushåll i Göteborg Erik Clark 1989 Svenska
4-5 Culture unbound - dimensions of culturalisation (flera utgåvor) 2007 Engelska
6 Tiden bara rinner förbi - en metod för att upptäcka att vanor tar tid Kajsa Ellegård 1993 Svenska
7 Culture Unbound - Dimensions of Culturalisation Johan Fornäs 2007 Engelska
8 Den andra sidan av myntet - om regionalpolitikens enögdhet : en idéskrift ur kvinnligt perspektiv från Glesbygdsmyndigheten Tora Friberg 1993 Svenska
9 Att bedriva jämställdhet med kommunal översiktsplanering Tora Friberg 2000 Svenska
10 Att göra det bästa av situationen - kvinnor på landsbygden som fått etableringsstipendium - om det kvinnliga småföretagandets villkor Tora Friberg 1991 Svenska
11 Britsarvet, Fullersta torg, Hoglands park - analys av könskodade rum på basis av uppsatser från kursen Ett könsteoretiskt perspektiv på samhällsplanering Tora Friberg 1997 Svenska
12 Everyday life - women's adaptive strategies in time and space Tora Friberg 1993 Engelska
13 Förflyttningar, en sammanhållande länk i vardagens organisation Tora Friberg 1999 Svenska
14 Gender perspective in Swedish comprehensive planning Tora Friberg 1998 Engelska
15 Genusperspektiv i översiktlig planering Tora Friberg 1997 Svenska
16 Kvinnor och män i dialog om regionernas framtid - forskningsprogram med ett könsperspektiv på regional utveckling Tora Friberg 1996 Svenska
17 Kvinnors lönearbete - långsiktiga förändringar och regionala skillnader Tora Friberg 1987 Svenska
18-19 Kvinnors vardag - om kvinnors arbete och liv : anpassningsstrategier i tid och rum (flera utgåvor) Tora Friberg 1990 Svenska
20 Lyssna och lära, tala och tänka - : en kunskapsarena för universitet och kommuner Tora Friberg 2008 Svenska

1 2 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.