Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Torun Elsrud 11 träffar

Titel Författare År Språk
1 Samverkan - möjligheter och utmaningar - En översikt av insatser och behov för utvecklad samverkan inom Fakulteten för samhällsvetenskap Torun Elsrud 2019 Svenska
2 Taking time and making journeys - narratives on self and the other among backpackers Torun Elsrud 2004 Engelska
3-4 När dokumenten berättar - statistik och tankar kring placering av barn och unga i Kalmar län (flera utgåvor) Torun Elsrud cop. 2006 Svenska
5 Taking Time and Making Journeys: Narratives on Self and the Other among Backpackers Torun Elsrud 2016 Engelska
6-7 Rättssäkerheten och solidariteten - vad hände? - en antologi om mottagande av människor på flykt (flera utgåvor) 2021 Svenska
8 Migration and Asylum Policy in Sweden 2023 Engelska
9 Remissyttrande över utkast till lagrådsremiss - Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (Dnr Ju2019/00509/L7) Fereshteh Ahmadi 2019 Svenska
10 Asylarkivet Torun Elsrud 2022 Svenska
11 Women making herstory. Women making history: 100 år av immigrantkvinnors liv och arbete i Malmö Torun Elsrud 2017 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.