Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Ylva Larsson 19 träffar

Titel Författare År Språk
1 Med skaparkraft som etiskt argument - en explorativ studie om moral och yrkesetik inom reklambranschen ur ett internt relationsperspektiv Ylva Larsson 2002 Svenska
2 Skaparens dilemma - en deskriptiv studie om moralproduktionen på svenska reklambyråer Ylva Larsson 2006 Svenska
3 Västerås slott - Slott och borgar Patrik Björklund 2000 Svenska
4 Alternativa energilösningar för kulturhistoriska byggnader Johanna Björkman 2017 Svenska
5 Preskription av skattefordringar Mats Höglund 2019 Svenska
6 The Role of Whistleblowers at the Swedish Tax Agency - The role of Whistleblowers at the Swedish Tax Agency 2019 May 23-24 USA Minnapolis 4th International Conference on Taxpayer Rights at Minnesota Law School Eleonor Kristoffersson 2019 Engelska
7 Fysisk ansträngningsgrad hos kvinnor vid arbete på lastkaj, ett moment i arbetsrotation Ylva Larsson 1993 Svenska
8 Förteckning över ett urval gestalter i Gunnel Beckmans och Kerstin Sundhs skönlitterära verk 1960-1975 Ylva Larsson 1975 Svenska
9 "Go-no-go" - ett datoriserat testbatteri för bedömning av uppmärksamhetsfunktionen och koncentrationsstörning Ylva Larsson 1997 Svenska
10 Härjedalen i freds- och ofredstider Ylva Larsson 1994 Svenska
11 Hästen i Jönköpings län - en kartläggning av utvecklingsmöjligheterna av hästföretagande i länet Ylva Larsson 2007 Svenska
12 Hög som hög? - storhögen i Bolby, Ljusterö socken Ylva Larsson cop. 2008 Svenska
13-14 Kyrkorummet - studier av nutida kyrkobyggnader och kyrkorum : examensarbete (flera utgåvor) Ylva Larsson 1981 Svenska
15 Mental träning - samlingsbegrepp för psykologiska metoder som syftar till en kontroll och påverkan av individers beteenden, upplevelser och kroppsliga skeenden Ylva Larsson 1981 Svenska
16 Recycling of materials in rail vehicles - in theory and practice Ylva Larsson 2001 Engelska
17 Skatteverket som borgenär Ylva Larsson 2016 Svenska
18 Småskalig variation i arttätheten i hävdade växtsamhällen - en utvärdering av art/area-analys för naturvården Ylva Larsson 1998 Svenska
19 Svenska och musik i samklang - integration av musik i ämnet svenska Ylva Larsson 1995 Svenska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.