Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: kleyne catechismus 6 träffar

Titel Författare År Språk
1-2 De kleyne catechismus - kinder oft berichtleere der Duyscher ghemeynte to Londen. Ghemaeckt door Marten Micron (flera utgåvor) Jan Łaski den twelften Septembris. 1566 Nederländska
3 De Kleyne Catechismus, ofte Onderwysinge in de Christelijcke Leere Martini Lutheri; Mitsgaders het kleyne Corpus Doctrinae 1647 Nederländska
4 De kleyne Catechismus ofte onderwijsinge in de christelicke leere, D.Martini Lutheri Martin Luther 1647 Nederländska
5 De kleyne catechismus, oste Onderwijsinge in de christeliche Leere, D. Martini Lutheri... t' Amsterdam, by Gillis Webber, boeckverkooper... 1661 Martin Luther 1661 Nederländska
6 Kerk-boek vervattende - 1. De Kleyne Catechismus Lutheri. 2. De confessie van Augsburg. 3. De historie van het lijden en sterven onses Heeren Jesu Christi. 4. De gewoonlyke kerkgebeden. 5. Het formulier van den H. Doop. &c. 6. Het forumlier van de absolutie. 7. Het formulier van het H. Avondmaal 1734 Nederländska

1

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.