Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Stefan Andersson 186 träffar

Titel Författare År Språk
1 De fria pendelgångarna - Tabeller inom urmakeriet Stefan Andersson 1916 Svenska
2 Laser-induced fluorescence for medical diagnostics Stefan Andersson-Engels 1989 Engelska
3 Undersökning av möjligheten att använda laserinducerad fluorescens för kartläggning av ozonskador på barrträd Stefan Andersson-Engels 1988 Svenska
4 Biennal report 1987-1988 1988 Engelska
5 Photon migration, optical coherence tomography and microscopy - 18-21 June 2001, Munich, Germany Cop. 2001 Engelska
6 Proceedings of biomedical optoelectronics in clinical chemistry and biotechnology - 14-15 September 1995, Barcelona, Spain Cop. 1996 Engelska
7 Diode Laser-Mediated ALA-PDT Guided by Laser-Induced Fluorescence Imaging C af Klinteberg 2016 Engelska
8-9 Genetisk variation hos vilda växter och djur i Sverige - en kunskapsöversikt om svenska arter och populationer, teori och undersökningsmetoder = Genetic variation in natural populations of animals and plants in Sweden : a review of case studies, theory and some methods (flera utgåvor) Anna-Carin Andersson 2007 Svenska
10 Att vara skyddsombud - "första hjälpen" i ditt nya uppdrag Hans Andersson 1988? Svenska
11 Utveckla din arbetsmiljö - ett studiematerial om fysisk - psykisk - social arbetsmiljö Hans Andersson 1984 Svenska
12 En prognosmodell för framtida flygtrafik Jörgen Andersson 1992 Svenska
13 Oil slick characterization using an airborne laser fluorosensor - construction considerations P. Stefan Andersson 1985 Engelska
14 Airborne particle pollution in Hanoi with surroundings - Master Theses in Engineering Physics Stefan Andersson 1990 Engelska
15 Assyrierna - en bok om präster och lekmän, om politik och diplomati kring den assyriska invandringen till Sverige Stefan Andersson, journalist 1983 Svenska
16 Asurlar Stefan Andersson 1996 Turkiska
17 Atom-diatom reactive scattering - potential energy surfaces and dynamics Stefan Andersson 2002 Engelska
18 Att studera hushållens boendereferenser Stefan Andersson 1992 Svenska
19 Be-Ge:s väg - historien om ett familjeföretag Stefan Andersson cop. 2011 Svenska
20 Beräkningar av emissioner och halter av benso(a)pyren och partiklar från småskalig vedeldning. Luftkvalitetsmodellering för Skellefteå, Strömsunds och Alingsås kommuner Stefan Andersson 2019 Svenska

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.