Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Collinder 283 träffar

Titel Författare År Språk
201 Basinventering av gulyxne inför skötsel av våtmarker i Forsmark 2015 Åsa Eriksson 2016 Svenska
202 Hinduisk och buddhistisk ikonografi Antoon Geels 1987 Svenska
203 Bortledande av grundvatten från slutförvarsanläggningen i Forsmark - beskrivning av konsekvenser för naturvärden och skogsproduktion Ulrika Hamrén 2011 Svenska
204 Bortledande av grundvatten från slutförvarsanläggningen i Laxemar - beskrivning av konsekvenser för naturvärden och produktionsmark Ulrika Hamrén 2010 Svenska
205 Avvikelsens konst - metod och analogiskt tänkande Adrian Ratkić 2004 Svenska
206-207 Hamlet (flera utgåvor) William Shakespeare 1973 Svenska
208 Kung Lear William Shakespeare 1961 Svenska
209 Köpmannen i Venedig William Shakespeare 1963 Svenska
210 Macbeth William Shakespeare 1961 Svenska
211-215 Snorres Edda (flera utgåvor) Snorre Sturlasson 1983 Svenska
216 Vattenverksamhet i Forsmark (del I) - bortledande av grundvatten från slutförvarsanläggningen för använt kärnbränsle Kent Werner 2010 Svenska
217 Vattenverksamhet i Laxemar-Simpevarp - slutförvarsanläggning för använt kärnbränsle - bortledande av grundvatten samt vattenverksamheter ovan mark Kent Werner 2011 Svenska
218 Inventering av gölgroda, större vattensalamander och gulyxne i Forsmark 2016 Erik Zachariassen 2017 Svenska
219 Om det sköna i musiken Eduard Hanslick 1955 Svenska
220 Romeo och Julia - på svenska och engelska William Shakespeare 2013 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.