Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Erik Almquist 254 träffar

Titel Författare År Språk
201 Förre statdrängen wid Antuna Johan Erik Lindströms i Smedjegårdshäktet dikterade och af en bland hans medfångar upptecknade gudliga tankar och ömma afsked från denna werlden, få dagar förrän han, som begått mord på sitt yngsta barn den - 31 januari 1827, afrättades wid Sollentuna och Almarestäks skogs afrättsplats den 20 sept. samma år. Jemte en korrt teckning af hans lefnadslopp. Säljes till hans efterlefwande barns förmån. =Anon.= Stockholm, Wennlundska boktryckeriet. : 1827. (Säljes à 3 sz. b:ko i tryckeri-boden wid Tyska brunn.) Carl Jonas Love Almqvist 1827 Svenska
202 Sveriges litteratur D. 8, Carl Jonas Love Almqvist 1965 Svenska
203 Brev 1803-1866 - ett urval med inledning och kommentarer av Bertil Romberg Carl Jonas Love Almqvist 1968 Svenska
204-205 Om poesi i sak till åtskillnad ifrån poesi i blott ord (flera utgåvor) Carl Jonas Love Almqvist 1963 Svenska
206 Till biskopen öfver Hernösands stift högvördigste herr doctor Eric Abrah. Almquist då han nyårsdagen år 1813 uti biskoppsämbetet invigdes. Vördsamt yttradt af stiftet vid K. Universitetet i Upsala studerande nationer 1814 Svenska
207 Magnos litterarum patronos, hospites, patres civesqve academicos et urbicos ad audiendam orationem qua vir maxime reverendus et celeberrimus sacrae theologiae licentiatus dominus magister Ericus Abrahamus Almquist theologiae professoris extraordinarii clementissime sibi demandatum munus auspicaturus est reverenter et officiose invitat regiae acad. Upal. rector Petrus F. Aurivillius Pehr Fabian Aurivillius 1807 Latin
208 Magnis litterarum patronis, hospitibus, patribus civibusque academicis et urbicis s. p. d. regiae academiae Upsaliensis rector Laurentius Regnér Lars Regner 1802 Latin
209 Salongens värld - om text och kön i romantikens salongskultur Ingrid Holmquist 2000 Svenska
210 C.J.L. Almqvist såsom författare i allmänhet och såsom theolog isynnerhet Christian Eric Fahlcrantz 1845-1846 Svenska
211-213 C.J.L. Almqvist såsom författare i allmänhet och såsom theolog isynnerhet 1 (flera utgåvor) Christian Eric Fahlcrantz 1845 Svenska
214-216 C.J.L. Almqvist såsom författare i allmänhet och såsom theolog isynnerhet 2, Inqvisitionen (flera utgåvor) Christian Eric Fahlcrantz 1846 Svenska
217 Våra läromödrar och lärofäder - jämställdhetsförkämpar i svensk historia från 1700-tal till 1900-tal cop. 2000 Svenska
218 Einarsbók - afmæliskveðja til Einars Ól. Sveinssonar 12. desember 1969 1969 Isländska
219 Stockholms stads tänkeböcker 1504-1514 - Utg. af Kungl. Samfundet för utgifvande af handskrifter rörande Skandinaviens historia med understöd af Stockholms stad och samfundet Sankt Erik genom Joh. Ax. Almquist 1931 Svenska
220 Stockholms stads tänkeböcker 1514-1520 jämte utdrag ur de förlorade årgångarne 1520-1524 samt stadens kopiebok 1520-1522 - Utg. af Kungl. Samfundet för utgifvande af handskrifter rörande Skandinaviens historia med understöd af Stockholms stad och samfundet Sankt Erik genom Joh. Ax. Almquist 1933 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.