Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Torbern Bergman 216 träffar

Titel Författare År Språk
201 Chemical observations and experiments on air and fire Carl Wilhelm Scheele 1780 Engelska
202 De' prodotti volcanici, considerati chimicamente - dissertazione Torbern Bergman 178-? Italienska
203 Professoren och riddaren Torbern Bergmans Afhandling om bitter-selzer-spa- och pyrmonter-vattens rätta hallt och tilredning genom konst; öfversedd och tilökt. Upsala, tryckt hos Johan Edman, kongl. acad. boktr . år 1776 Torbern Bergman 1776 Svenska
204 Physisk beskrifning öfver jord-klotet, på cosmographiska sällskapets vägnar författad, af Torbern Bergman ... Andra uplagan, tilökt och förbätrad Torbern Bergman 1773-1774 Svenska
205 A dissertation on elective attractions. By Torbern Bergmann. Late professor of chemistry at Upsal, and knight of the royal order of Vasa. Translated from the Latin by the translator of Spallanzani's dissertations Torbern Bergman 1785 Engelska
206 Dissertatio gradualis, de interpolatione astronomica, quam, ex consensu ampliss. fac. philosoph. in academia Upsalensi, præside Benedicto Ferner ... in audit. Gust. d. XV. Martii anni MDCCLVIII. H. a. m. s. publice ventilandam sistit alumnus regius Thorbernus Bergman, V. Gothus, adscriptus soc. scient. Upsalensi et academiæ Stockholmensi Bengt Ferrner 1758 Latin
207 Torberni Bergman ... Opuscula physica et chemica, pleraque antea seorsim edita, jam ab auctore collecta, revisa et aucta Vol. 2 Torbern Bergman 1780 Latin
208 Torbern Bergman ordinis regii Wasaei equitis ... Commentatio de tubo ferruminatorio - eiusdemque usu in explorandis corporibus praesertim mineralibus Torbern Bergman 1779 Latin
209 Åminnelse-tal, öfver Kongl. Maj:ts tro-man, hof-marschalken, commendeuren af Kongl. Wasa-Orden med stora korset, riddaren af Kongl. Nordstjerne-Orden och ledamoten af Kongl. Vetenskaps Academien, högvälborne friherren, herr Carl de Geer Torbern Bergman 1779 Svenska
210 Åminnelse-tal öfver framledne bergs-rådet och medicinæ doctoren ... herr Georg Brandt - hållet för Kongl. Vetenskaps academien, uti Stora Riddarehus-salen, den 9 aug. 1769 Torbern Bergman 1769 Svenska
211 Anledning til föreläsningar öfver chemiens beskaffenhet och nytta, samt naturliga kroppars almännaste skiljaktigheter. Af T.B. Stockholm, Upsala och Åbo. Hos Swederus. 1779. (Stockholm, tryckt hos Carl Stolpe, 1779.) Torbern Bergman 1779 Svenska
212 Magnis litterarum patronis, patribus, civibusque academicis et urbicis, s. p. d. academiae Upsaliensis rector Torbernus Bergman, chemiae, metallurgiae et pharmaceutices professor regius et ordinarius Torbern Bergman 1771 Latin
213 Disquisitio de attractionibus electivs Torbern Bergman 1775. Svenska
214 Notification om dödsfall 1784 Svenska
215 Chemical Lectures of H.T. Scheffer Torbern Bergman 1992 Okänt
216 A Dissertation of Elective Attractions Torbern Bergman uuuu-uuuu Okänt

Förra sidan 10 11

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.