Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Finland 3731 träffar

Titel Författare År Språk
261 Finnarp-89 symposium Espoo, Finland, 20 to 22 March 1991 organized by Finnish National Committee on Antarctic Research and Polar Commission of Finland Finland : 1991) Finnarp (symposium) (Espoo 1991 Engelska
262 Finnarp symposium Helsinki, Finland, 5 October 1993 organized by Finnish National Committee on Antarctic Research and Polar Commission of Finland Finland : 1993) Finnarp (symposium) (Helsinki 1994 Engelska
263 Betänkande Finland 1964 Svenska
264 Företagsbeskattningens nydaningskommissions betänkande Finland 1966-1968 Svenska
265 Företagsbeskattningens nydaningskommissions betänkande 1, Förslag till lagar om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och vissa därtill anslutna lagar samt till lag om förlustutjämning vid inkomstbeskattningen Finland 1966 Svenska
266 Företagsbeskattningens nydaningskommissions betänkande 2, Reformering av beskattningen av öppna, kommandit- och partrederibolag samt sammanslutningar, dödsbon och konkursbon Finland 1968 Svenska
267 Företagsbeskattningens nydaningskommissions betänkande 3, Reformering av beskattningen av allmännyttiga sammanslutningar Finland 1968 Svenska
268 Hållbar utveckling och Finland - Statsrådets redogörelse till Riksdagen om åtgärder för en hållbar utveckling Finland 1990 Finska
269 Inriktning på service i förvaltningen - Statsrådets redogörelse till Riksdagen om förnyelsen av den offentliga förvaltningen Finland 1990 Finska
270 Statsrådets principbeslut om Imatran Voima Oy:s och Industrins kraft AB:s ansökan om byggandet av en kärnkraftverksenhet Finland 1993 Svenska
271 Finsk-svensk ordlista för yrkesutbildningen inom den beklädnadstekniska linjen 1981 Finska
272 Jämställdhet mellan könen i utbildning och arbetsliv 1986 Svenska
273 Kiinteistönhoito 1990- Finska
274 Kiinteistönhoito, Lämmitysjärjestelmät 1990 Finska
275 Kiinteistönhoito, Mitä kiinteistönhoitaja tekee? 1990 Finska
276 Kiinteistönhoito, Polttoaineet ja palaminen 1990 Finska
277 Kiinteistönhoito, Rakentaminen ja asuminen 1990 Finska
278 Kiinteistönhoito, Sisäsiivous 1990 Finska
279 Työelämän laatu 1977-1990 - hyvinvoinnin koettuja muutoksia työssä : Työolokomitean mietinnön liiteselvitys : bilagedel till arbetsmiljökommitténs betänkande Timo Kolu 1991 Finska
280 Työelämän laatu ja tasa-arvo - naisten ja miesten työolojen muutoksia 1977-1990 : Työolokomitean liiteselvitys : bilagedel till arbetsmiljökommitténs betänkande Anna-Maija Lehto 1991 Finska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.