Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: svamp 458 träffar

Titel Författare År Språk
321 Några erfarenhetsrön om de högre svamparna - kritisk öfversikt Carl Thore Mörner 1919 Svenska
322 The Geoglossaceae of Sweden - (with regards also to the surrounding countries John Axel Nannfeldt 1942 Svenska
323 Pirottaea (Discomycetes inoperculati) - a critical review John Axel Nannfeldt 1985 Svenska
324 Jordstjärnor i Sverige Johan Nitare 1980 Svenska
325 Signalarter - indikatorer på skyddsvärd skog : flora över kryptogamer Johan Nitare cop. 2000 Svenska
326 Svampar i skog och mark Bo Nylén 2012 Svenska
327 Paddestoelen en natuurbeheer - wat kan de beheerder? 1994 Svenska
328 Svenska Taphrinaarter BJ Palm 1917 Svenska
329 Matsvampar i färg Olle Persson 1971 Svenska
330 Våra ätliga svampar Ove Persson 1932 Svenska
331 Handelssvampar i bilder Kalevi Pohjola 1973 Svenska
332 Preliminär förteckning över Skånes svampar - Skånes hotade och sällsynta svampar 1993 Svenska
333 Nordens matsvampar - dess odling och användning William Robinson 1881 Svenska
334 Infektionsmönster och värdväxtskillnader vid Melampsora-angrepp i Salixodlingar - Infection patterns and host differences in Melampsora attacks on Salix plantations Ann Christin Rönnberg-Wästljung 1985 Svenska
335 Våra matsvampar - konsten att hitta de rätta och hur man tillreder dem Johannes Sandblom 1943 Svenska
336 Svampar, lavar, mossor - några kapitel ur svensk flora Severin Schiöler 1934 Svenska
337 Våra vanligaste svampar och hur de kännas igen Severin Schiöler 1941 Svenska
338-339 Skandinaviens förnämsta ätliga och giftiga svampar - populär framställning, utg. som förklaring öfver en större färgtryckt planche (flera utgåvor) Johan Wilhelm Smitt 1874 Svenska
340 Vi studerar spindelskivlingar - ett kompendium om Cortinarius Karl Soop 1985 Svenska

Förra sidan 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.