Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Ivar Strahl 76 träffar

Titel Författare År Språk
21-23 Makt och rätt - rättsidéns gång genom historien : från Babylonien till F.N. : en överblick (flera utgåvor) Ivar Strahl 1970 Svenska
24 Kampen mot brottsligheten Ivar Strahl 1959 Svenska
25 Straffrättens allmänna del Ivar Strahl 1973 Svenska
26 Den svenska kriminalpolitiken - en presentation av brottsbalken och en översikt över den den svenska straffrättens utveckling från 1800-talet till våra dagar Ivar Strahl 1963 Svenska
27 Probation and the conditional sentence in Sweden Ivar Strahl 1961 Engelska
28 Brotten och brottspåföljderna - en orientering Ivar Strahl 1952 Svenska
29 Medborgarens bok 5, Medborgarens formulärbok : 162 formulär för kommunala kungörelser, protokoll ... : exempel på oriktiga och riktiga stämmor : skriftliga handlingar om äktenskap, dödsbo, förmynderskap ... : kontrakt, växel- Gustaf A. Aldén 1928 Svenska
30-31 Kompendium i straffrättens allmänna del enligt brottsbalken (flera utgåvor) Ivar Strahl 1964 Svenska
32 Förberedande utredning angående lagstiftning på skadeståndsrättens område Ivar Strahl 1950 Svenska
33-36 Straffrätt för propedeutiska kursen (flera utgåvor) Ivar Strahl 1975 Svenska
37 Strafflagen jämte förklaringar till den nya lagstiftningen om förmögenhetsbrott 1943 Svenska
38 Högbroforsmålet - Några reflexioner i anledning av målet samt ett bemötande av prof. : Lundstedts skrift: >>Torsten Kreuger oskyldigt dömd>> : Torsten Kreugers resningsansökan Erik Bergendal 1937 Svenska
39 Actes du cinquième Congrès international de défense sociale - Stockholm, 25-30 août 1958 Congrès international de défense sociale Stockholm : 1958) 1958 Flerspråkigt verk
40 Förslag till konvention mellan Sverige, Danmark och Norge om erkännande och verkställighet av domar i brottmål m. m Rudolf Eklund 1947 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.