Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Kjell Å Modéer 130 träffar

Titel Författare År Språk
21 Juristen im Ostseeraum - dritter Rechtshistorikertag im Ostseeraum 20.-22. Mai 2004 2007 Tyska
22 Juristische Fakultäten und Juristenausbildung im Ostseeraum - zweiter Rechtshistorikertag im Ostseeraum = Law faculties and legal education in the Baltic sea area : second Conference in Legal History in the Baltic Sea Area Rechtshistorikertag im Ostseeraum 2002 : Lund) 2004 Tyska
23 Law and The Christian Tradition in Scandinavia: The Writings of Great Nordic Jurists Kjell Å Modéer uuuu-uuuu Okänt
24 Det Kjell-Åkiska - en hyllningsskrift till Kjell Å Modéer inför pensioneringen i maj 2007 2007 Svenska
25 Kvinnlig advokat i Norra Åsbo - Elsa Kristiansson - minnen och hågkomster 2002 Svenska
26 Law and the Christian tradition in Scandinavia - the writings of great Nordic jurists 2021 Engelska
27 Law & religion in the 21st century - Nordic perspectives 2010 Engelska
28 Legal History - reflecting the past and the present current perspectives for the future 2021 Engelska
29 Legal stagings - the visualization, medialization and ritualization of law in language, literature, media, art and architecture 2012 Engelska
30 Liber amicorum Kjell Å Modéer 2007 Svenska
31 Forskningens livlina - tre röster om forskningsinformation Uno Lindberg 1992 Svenska
32 Mellan öl och mellanöl - en skrift utg. 1.10.1965 kl. 00.00 av Bryggarelaget n:r 7, Lund 1965 Svenska
33 American Exceptionalism - Supreme Court och det historiska argumentet Kjell Å Modéer 2020 Svenska
34 Arkivkunskap - en handledning för jurister Kjell Å. Modéer 1973 Svenska
35 Att leva med böcker Kjell Å. Modéer 2019 Svenska
36 Borgrätt och krigsrätt - studier rörande utveckligen av två svenska privilegierade jurisdiktioner Kjell Å. Modéer 1970 Svenska
37-39 Brott vid Lundagård - rättsfall från 1800-talets Lund (flera utgåvor) Kjell Å. Modéer 1989 Svenska
40 Brott vid Lundagård 3, Rådstufvurätten i Lund 1884 : restauratören Åke Hansson - redaktör Christian Bülow angående ärekränkning - rättsfall från 1800-talets Lund Kjell Å. Modéer 1988 Svenska

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.