Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Medicin 60726 träffar

Titel Författare År Språk
381-382 Invärtes medicin (flera utgåvor) Gunnar Birke 1969 Svenska
383 Psykosomatisk medicin Erik Goldkuhl 1959 Svenska
384-386 Inre medicin (flera utgåvor) Bertel von Bonsdorff 1963 Svenska
387 Molekylär medicin - särtryck av en serie i Läkartidningen 1990-1992 1993? Svenska
388 World religions for healthcare professionals 2010 Engelska
389 Inre medicin Bertel von Bonsdorff 1949 Tyska
390 Grundläggande ortopedisk medicin, Ländrygg, bäcken, höft Bernt Ersson 1997 Svenska
391 Kroppens absorption av energi i sittande ställning vid exponering för helkroppsvibrationer D. 1, Vertikal riktning Ronnie Lundström 1996 Svenska
392 Kroppens absorption av energi i sittande ställning vid exponering för helkroppsvibrationer D. 2, Vertikal och horisontella riktningar Ronnie Lundström 1998 Svenska
393 E.T.A. Hoffmann und die Faszination romantischer Medizin Patricia Tap 1996 Tyska
394 Then barmhertige samariten, thet är: Wälment råd och vnderrättelse, huruledes man allahanda menniskians in- och vtwärtes siukdomar och bräckligheter med ringa, oansenliga, doch godfundna läkedomar hielpa kan, them fattigom, och särdeles på landet boendom, til nytto och gagn beskrifwit af Elias Beynon then yngre samt ett kort vttog af Johan Guffers lilla Hus-apothek af samma innehåll sidst en liten husläkedom af tobak item, Coleri vnderwisning om hälsones förwahring i hwar månad om åhret; ther jemte ett nödigt register. Stockholm, tryckt och vplagd af Joh. L. Horrn, kgl. ant. archiv. boktr. anno 1727 Elias Beynon, d.y 1727 Svenska
395 Invärtes medicin - Härmed samtr.: Tuberkulos af Alf Westergren Erik Oscar Lindbom 1943 Svenska
396 Primitiv medicin - Några etnopsykologiska fragment Martin Lundqvist 1920 Svenska
397 Nordisk medicin - Generalregister 1944-1948. Band 21-40. Av Pehr Törngren 1950 Svenska
398 Humanistisk medicin - försök till en ämnesbeskrivning 1999 Svenska
399 Information sources in the medical sciences 1984 Engelska
400 Knowledge, power, and practice - the anthropology of medicine and everyday life cop. 1993 Engelska

Förra sidan 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.