Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Medicin 58196 träffar

Titel Författare År Språk
381-382 Inre medicin (flera utgåvor) Bertel von Bonsdorff 1963 Svenska
383 Molekylär medicin - särtryck av en serie i Läkartidningen 1990-1992 1993? Svenska
384 World religions for healthcare professionals 2010 Engelska
385 Inre medicin Bertel von Bonsdorff 1949 Tyska
386 Grundläggande ortopedisk medicin, Ländrygg, bäcken, höft Bernt Ersson 1997 Svenska
387 Kroppens absorption av energi i sittande ställning vid exponering för helkroppsvibrationer D. 1, Vertikal riktning Ronnie Lundström 1996 Svenska
388 Kroppens absorption av energi i sittande ställning vid exponering för helkroppsvibrationer D. 2, Vertikal och horisontella riktningar Ronnie Lundström 1998 Svenska
389 E.T.A. Hoffmann und die Faszination romantischer Medizin Patricia Tap 1996 Tyska
390 Then barmhertige samariten, thet är: Wälment råd och vnderrättelse, huruledes man allahanda menniskians in- och vtwärtes siukdomar och bräckligheter med ringa, oansenliga, doch godfundna läkedomar hielpa kan, them fattigom, och särdeles på landet boendom, til nytto och gagn beskrifwit af Elias Beynon then yngre samt ett kort vttog af Johan Guffers lilla Hus-apothek af samma innehåll sidst en liten husläkedom af tobak item, Coleri vnderwisning om hälsones förwahring i hwar månad om åhret; ther jemte ett nödigt register. Stockholm, tryckt och vplagd af Joh. L. Horrn, kgl. ant. archiv. boktr. anno 1727 Elias Beynon, d.y 1727 Svenska
391 Invärtes medicin - Härmed samtr.: Tuberkulos af Alf Westergren Erik Oscar Lindbom 1943 Svenska
392 Primitiv medicin - Några etnopsykologiska fragment Martin Lundqvist 1920 Svenska
393 Nordisk medicin - Generalregister 1944-1948. Band 21-40. Av Pehr Törngren 1950 Svenska
394 Humanistisk medicin - försök till en ämnesbeskrivning 1999 Svenska
395 Information sources in the medical sciences 1984 Engelska
396 The sociology of health promotion - critical analyses of consumption, lifestyle and risk 1995 Engelska
397 Knowledge, power, and practice - the anthropology of medicine and everyday life cop. 1993 Engelska
398 The Western medical tradition - 800 BC to AD 1800 1995 Engelska
399 The web that has no weaver - understanding Chinese medicine Ted J. Kaptchuk 2000 Engelska
400 Lesbian health - what are the issues? 1993 Engelska

Förra sidan 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.