Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Å 41056 träffar

Titel Författare År Språk
481 Rättsteknik 3, Rättskällorna i dataåldern Kjell Å. Modéer 1978 Svenska
482 Sex rättshistoriska uppsatser Kjell Å. Modéer 1983 Svenska
483 Straffrätt och psykiatri - om undersökningarna i brottmål rörande tilltalads sinnesbeskaffenhet före tillkomsten av 1929 års sinnessjuklag Kjell Å. Modéer 1977 Svenska
484 Contributions to physical resource theory Bengt Å. G. Månsson 1985 Engelska
485 Stabilitet för kustfartyg (Projekt H-2) Ralph Å. Norrby 1960 Svenska
486 Stabilitetsproblem hos kustfartyg Ralph Å. Norrby 1963 Svenska
487 The stability of coastal vessels Ralph Å. Norrby 1962 Svenska
488 Stability problems of coastal vessels Ralph Å. Norrby 1964 Engelska
489 Statistical analysis of the rolling motion of three coasters Ralph Å. Norrby 1964 Engelska
490 Statistisk analys av rullningsrörelsen hos tre kustfartyg Ralph Å. Norrby 1962 Svenska
491 A study of crash stop tests with single screw ships Ralph Å. Norrby 1972 Engelska
492 Hypothalamic and cortical control of jaw reflexes Kurt Å. Olsson 1979 Engelska
493-494 Palladium(II)-catalyzed oxidative cyclization strategies - selective formation of new C-C and C-N bonds (flera utgåvor) Andreas K. Å. Persson 2012 Engelska
495 Characterization of process-related defects in silicon carbide by electron microscopy Per O. Å. Persson 2001 Engelska
496 Electromagnetic and acoustic wave scattering by an assembly of homogeneous or multilayered bodies - a T matrix formalism for the stationary and static field problems Bo Å. Peterson 1975 Engelska
497 A motivational approach to different levels of explorations of values in decision processes Bernt Å. Petersson 1993 Engelska
498 På grund av lotsen- - en utvärdering av ett rehabiliteringsprojekt Bernt Å. Petersson, 1952- 1994 Svenska
499 Hjalmar Jamas äventyr D. 1 - en musiksaga Nils Å. Runeson 1983 Svenska
500 Hjalmar Jamas äventyr D. 2 - en musiksaga Nils Å. Runeson 1983 Svenska

Förra sidan 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.