Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Martin Luther 3609 träffar

Titel Författare År Språk
561 L' évolution musicale de l'église réformée de 1900 à nos jours - avec cinq œuvres musicales de Luther et Calvin Charles Schneider 1952 Franska
562 Luther jusq'en 1520 Henri Strohl 1962 Franska
563 Väike katekismus ühes süvendava osaga Martin Luther 1991 Estniska
564 Dr. Martin Luthers huspostilla Martin Luther 1926 Svenska
565 D:r M. Luthers Lilla katekes med kort utveckling - stadfäst av Konungen den 11 oktober 1878 jämte hänvisningar till bibliska exemp el Martin Luther 1970 Svenska
566 Doktor Martin Luthers huspostilla Martin Luther 1859 Svenska
567 Doktor Martin Luthers passionspredikningar - innehållande en grundelig och härlig förklaring öfwer hela wår herres och frälsares Jesu Christi oskyldiga och dyra pinos- och lidandes-historia : jemte en dess predikan och betraktelse öfwer Herrans högwärdiga nattvard Martin Luther 1859 Svenska
568 Von der Freiheit eines Christenmenschen 1520 Martin Luther 1933 Tyska
569 Lutherord Martin Luther 1959 Svenska
570 D. Martini Lutheri commentarium in epistulam S. Pauli ad Galatas Martin Luther 1843-44 Latin
571 D. Martini Lutheri commentarium in epistulam S. Pauli ad Galatas T. 3 Martin Luther 1844 Latin
572 D. Martini Lutheri commentarium in epistulam S. Pauli ad Galatas T. 2 Martin Luther 1844 Latin
573 D. Martini Lutheri commentarium in epistulam S. Pauli ad Galatas T. 1 Martin Luther 1843 Latin
574 D. Martini Lutheri kyrko-postilla öfwer de årlige evangelier Martin Luther 1753? Svenska
575 D:r Mårten Luthers Lilla katekes med kort utweckling - denna katekesförklaring är jämnlikt Kongl. Maj:ts nådiga cirkulär af den 11 Oktober 1878 till allmänt bruk wid kristendomsunderwisningen i swenska kyrkan antagen Martin Luther 188-? Svenska
576 Doktor Martinus Lutherusen uttjeb catekismus Martin Luther 1858 Samiskt språk
577 Sändebref till twenne kyrkoherdar om wederdopet - 1528 Martin Luther 1855 Svenska
578 Enfaldig utweckling af Dr. M. Luthers Lilla cateches. Utgifwen af Bengt Jakobsson Bergqvist Martin Luther 1835 Svenska
579 Kännetecken på falska profeter, swärmeandar eller konventikelmakare, samt ... warningar att icke låta förleda sig af dessa förförare - korta utdrag utur hans skrifter : gåfwa till nattwardsungdomen Martin Luther 1856 Svenska
580 Briefwechsel - mit vielen unbekannten Briefen und unter vorzüglicher berücksichtigung der de Wette'schen Ausgabe Martin Luther 1866 Tyska

Förra sidan 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.