Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Ove Stephansson 72 träffar

Titel Författare År Språk
41 Översiktlig fält- och modellstudie av granitdiapirism i Upplandsområdet - rapport till STU-projektet Geotravers genom Berslagen Hans Ramberg 1974 Svenska
42 Rapport från den Nordiska geodata-arbetsgruppen 1971 Svenska
43 Rock bolting - theory and application in mining and underground construction : proceedings of the International symposium on rock bolting, Abisko, 28 August - 2 September 1983 International symposium on rock bolting 1983) (Abisko : 1984 Engelska
44 Rock joints - proceedings of the International Symposium on Rock Joints, Loen / Norway / 4-6 June 1990 International Symposium on Rock Joints 1990) (Loen : 1990 Engelska
45 Rock stress and rock stress measurements - proceedings of the International Symposium on Rock Stress and Rock Stress Measurements, Stockholm 1-3 September 1986 International Symposium on Rock Stress and Rock Stress Measurements 1986) (Stockholm : 1986 Engelska
46 Distinct element modelling of the rock mass response to glaciation at Finnsjön, central Sweden Lars Rosengren 1990 Engelska
47 Control of uniaxial tension and simple shear test after peak-load Parvez Shahidi 1986 Engelska
48 Modelling Rock Fracturing Processes - A Fracture Mechanics Approach Using FRACOD Baotang Shen 2014 Engelska
49 Near-field rock mechanical modelling for nuclear waste disposal Baotang Shen 1996 Engelska
50 Småhus i berg - förstudie 1981 Svenska
51 Bergarternas mekaniska och reologiska egenskaper - Reologisk undersökning av tektoniska modellmaterial : en jämförelse med bergarternas deformationsegenskaper Ove Stephansson 1967 Svenska
52 Brytningsmetodernas bergmekanik - kompendium bergmekanik Ove Stephansson 1980 Svenska
53 Design of crown pillar at the Luossavaara research mine in Kiruna, Sweden Ove Stephansson 1985 Engelska
54 Hur lagra kärnkraftsavfallet? Ove Stephansson 1980 Svenska
55 Hydraulic fracturing stress measurements at Forsmark and Stidsvig, Sweden Ove Stephansson 1984 Engelska
56 Modelling of crustal rock mechanics for radioactive waste storage in Fennoscandia - problem definition Ove Stephansson 1987 Engelska
57 Prospektering av djupbelägna bergslagsmalmer med ledning av malmstyrande strukturer - III: Malmanrikning i geologiska strukturer : slutrapport Ove Stephansson 1975 Svenska
58 Revben i berg - en teoretisk och experimentell undersökning av bergförstärkning för stora bergrum Ove Stephansson 1977 Svenska
59 Seismotektonisk analys av Fennoskandias berggrund - en studie för seismisk riskanalys i Forsmark Ove Stephansson 1976 Svenska
60 Shear testing of split set bolts of steel and tube bolts of fibre glass Ove Stephansson 1981 Engelska

Förra sidan 1 2 3 4 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.