Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Torbern Bergman 216 träffar

Titel Författare År Språk
41 Opuscula physica et chemica, pleraque seorsim antea edita Torbern Bergman 1779-1790 Latin
42 Opuscula physica et chemica, pleraque seorsim antea edita ... collecta, revisa et aucta Vol. III. Cum tabulis aeneis. editio noua, correctior Torbern Bergman 1786 Latin
43 Opuscula physica et chemica, pleraque seorsim antea edita Vol. 4 Torbern Bergman 1786 Latin
44 Opuscula physica et chemica, pleraque seorsim antea edita nunc collecta et revisa Vol. V. Editionis curam post auctoris mortem gessit Ernestus Benjamin. Gottl. Hebenstreit in acad. Lips. med. d. et P. P. E Torbern Bergman 1788 Latin
45 Torberni Bergman ... Opvscvla physica et chemica, pleraqve seorsim antea edita nvnc collecta et revisa Vol. 6 cvm indice locvpletilsimo. Editionis curam post auctoris mortem gessit Ernest. Benj. Gottl. Hebenstreit in acad. Lips. med. d. et P. P. E Torbern Bergman 1790 Latin
46 Åminnelse-tal, öfver framledne bergs- rådet, öfver-directeuren vid controll-verket ... Anton von Swab, på kongl. vetenskaps academiens vägnar, hållit i stora riddarhus-salen den 29 junii 1768, af dess ledamot Torbern Bergman. Stockholm, tryckt hos direct. Lars Salvius, 1768 Torbern Bergman 1768 Svenska
47 Åminnelse-tal öfver framledne theol. professoren i Upsala ... Nils Wallerius, på kongl. academiens befallning hållet uti stora riddarhus-salen den 2. februarii 1765, af Torbern Bergman ... Stockholm, tryckt hos direct. Lars Salvius, 1765 Torbern Bergman 1765 Svenska
48 Svar på den af kongl. vetenskaps academien andra gången framstälda frågan, huru maskar, som göra skada på frukt-träd, medelst blommornas och bladens förtärande, bäst kunna förekommas och fördrifvas. Inkomne år 1768. Stockholm, tryckt - hos direct. Lars Salvius, 1769 1769 Svenska
49 Carl Wilhelm Scheelés ... Chemische Abhandlung von der Luft und dem Feuer. Nebst einem Vorbericht von Torbern Bergman ... Upsala und Leipzig, verlegt von Magn. Swederus, Buchhändler; zu finden bey S.L. Crusius. 1777 - (Förtit.: Upsala, gedruckt bey Johan Edman, 1777.) Carl Wilhelm Scheele 1777 Tyska
50 Framledne direct: och kongl: vet. acad. ledamots herr H.T. Scheffers Chemiske föreläsningar, rörande salter, jordarter, vatten, fetmor, metaller och färgning, samlade, i ordning stälde och med anmärkningar utgifne. Upsala, tryckte på - bokhandlaren M. Swederi bekostnad hos Joh. Edman, kongl. acad. boktr. 1775. =(Pl.titelbl.)= Henric Theophilus Scheffer 1775 Svenska
51 Chemiae professoren och riddaren af kongl. Wasa orden, herr Torbern Bergmans Afhandling om blåsröret, samt desz bruk och nytta wid kroppars undersökning, i synnerhet de mineraliske: öfwersatt ifrån latinska språket, med herr författarens tilläggningar. Stockholm, tryckt hos commissar. P.A. Brodin, 1781. På öfwersättarens bekostnad Torbern Bergman 1781 Svenska
52 Professoren och riddaren Torbern Bergmans Afhandling om bitter-selzer-spa- och pyrmonter-vattens rätta hallt och tilredning genom konst; öfversedd och tilökt. Upsala, tryckt hos Johan Edman, kongl. acad. boktr . år 1776 Torbern Bergman 1776 Svenska
53 Anledning til föreläsningar öfver chemiens beskaffenhet och nytta, samt naturliga kroppars almännaste skiljaktigheter. Af T.B. Stockholm, Upsala och Åbo. Hos Swederus. 1779. (Stockholm, tryckt hos Carl Stolpe, 1779.) Torbern Bergman 1779 Svenska
54 Torbern Bergmans ... Anleitung zu Vorlesungen über die Beschaffenheit und den Nutzen der Chemie, und die allgemeinsten Verschiedenheiten natürlicher Körper. Aus dem Schwedischen übersetzt. Stockholm und Leipzig bey Magnus Swederus, 1779 Torbern Bergman 1779 Tyska
55 Bref til kongl. vetenskaps academiens secreterare, angående anmärkningarna, som utkommit öfver det svar på frågan om skadeliga frukt-träds-maskar, hvilket vunnit den af kongl. academien utlåfvada belöningen./(Torbern Bergman.) Stockholm - tryckt hos Lor. Lud. Grefing; på kongl. Upsala acad. bokhandl. C.E. Steinerts bekostnad, 1764 Torbern Bergman 1764 Svenska
56 Inträdes-tal, om möjeligheten at förekomma åskans skadeliga verkningar; hållit för kongl. vetenskaps academien den 23 maji 1764 af Torbern Bergman ... Stockholm, tryckt hos direct. Lars Salvius, 1764 Torbern Bergman 1764 Svenska
57 Tal, om chemiens nyaste framsteg, hållet, i kongl. maj:ts höga närvaro, för dess vetenskaps- academie, vid præsidii nedläggande, den 12 nov. 1777. Af Torbern Bergman ... Stockholm, tryckt hos Johan Georg Lange, 1777 Torbern Bergman 1777 Svenska
58 Torberni Bergman Commentationes, e quarto novorum reg. scientiarum societatis Upsaliensis actorum tomo excerptæ. Upsaliæ, apud Johan Edman, direct. et reg. acad. typogr. anno MDCCLXXXII Torbern Bergman 1782 Latin
59 Torberni Bergman ... Opuscula physica et chemica, pleraque antea seorsim edita, jam ab auctore collecta, revisa et aucta. Cum tabulis ænæis. =1-3. 1779- 1783.= Torbern Bergman 1779-1783 Latin
60 Torberni Bergman ... Opuscula physica et chemica, pleraque antea seorsim edita, jam ab auctore collecta, revisa et aucta. Cum tabulis ænæis. =1-3. 1779- 1783.= Del 1, Vol. I. Cum privilegio s. elect. saxoniæ. Holmiæ, Upsaliæ & Aboæ, in officinis librariis Magni Swederi, regg. acadd. bibliop. MDCCLXXIX. 06 , xvi, 412 s.; ii pl Torbern Bergman 1779-1783 Okänt

Förra sidan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.