Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Livsmedelsverket 1020 träffar

Titel Författare År Språk
661 Hälsosam helhet 2016-02-22 Okänt
662 Bra måltider i skolan - råd för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och fritidshem 2019 Svenska
663 Datarådets utvärdering av ADB-verksamheten på Livsmedelsverket 1992 Svenska
664 Förutsättningar för livsmedelsberedskap på kommunal nivå - en studie utförd på uppdrag av livsmedelsverket Lena Molin 2015 Svenska
665 Konsumtion av fisk bland barn i Sverige - rapport 21 2015 2015-10-29 Okänt
666 (An)märkningsvärt - en undersökning om konsumenters 2015-02-27 Svenska
667 The Risk Thermometer - a tool for comparison 2015-05-28 Svenska
668 Jämförelse mellan beräknad exponering för resthalter av bekämpningsmedel bland svenska konsumenter – baserat på konsumtionsdata och uppmätta halter i livsmedel eller omräknat från halter av metaboliter i urin Anneli Widenfalk 2018 Svenska
669 Levels of perfluoroalkyl substances (PFAS) in individual serum samples from first-time mothers in Uppsala 2012 and 2014 Anders Glynn 2015 Engelska
670 Temporal trends of perfluoroalkyl substances in pooled serum samples from first-time mothers in Uppsala 1997-2014 Anders Glynn 2015 Engelska
671 Levels of PBDEs and HBCD in blood serum from first-time mothers in Uppsala – temporal trends 1996-2014 Sanna Lignell 2015 Engelska
672 Temporal trends of perfluoroalkyl substances (PFAS) in individual serum samples from first-time mothers in Uppsala 1996-2016 Anders Glynn 2017 Engelska
673 Temporal trends of poly- and perfluoroalkyl substances (PFASs) in pooled serum samples from first-time mothers in Uppsala 1997-2016 Irina Gyllenhammar 2017 Engelska
674-675 Levels of persistent halogenated organic pollutants (POP) in mother’s milk from first-time mothers in Uppsala, Sweden: results from year 2015 and 2016, and temporal trends for the time period 1996-2016 (flera utgåvor) Irina Gyllenhammar 2017 Engelska
676 Levels of persistent halogenated organic pollutants (POP) in mother’s milk from first-time mothers in Uppsala, Sweden: results from year 2014 and temporal trends for the time period 1996-2014 Sanna Lignell 2015 Engelska
677 Temporal trends of Swedish environmental and human milk concentrations of dioxins, furans and dioxin-like PCBs, with forecasts to 2040 Anders Bignert 2020 Engelska
678 Cryptosporidium och Giardia - rekommendationer om åtgärder för att minska risken för vattenburen smitta, rev 2017 2017-01-30 Svenska
679 En kvalitativ undersökning om Nyckelhålets påverkan på produktutvecklingen av livsmedel över 25 år 2015-03-04 Svenska
680 Jämförelser av tidstrender av miljöföroreningarna PCBer, HCB, dioxiner, bromerade flamskyddsmedel och perfluorerade alkylsyror i biota och människa – vilka faktorer bidrar till skillnader? Anders Glynn 2020 Svenska

Förra sidan 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.