Sök böcker

Här kan du söka dig fram till bra böcker. Klicka sen på en bok för att läsa mer om den!

Sökning efter: Livsmedelsverket 1020 träffar

Titel Författare År Språk
681 Koppling mellan halter av per- och polyfluorerade alkylsubstanser i dricksvatten och blodserum bland deltagarna i Riksmaten ungdom 2016-17 Anders Glynn 2020 Svenska
682 Kan man äta strömming och skarpsill från Östersjön? Aroha Miller 2012 Svenska
683-684 Monitoring of POPs in human milk from Stockholm and Gothenburg, 1972-2015 (flera utgåvor) Elisabeth Nyberg 2017 Engelska
685 Dietary intake of phosphorus flame retardants (PFRs) using Swedish food market basket estimations Giulia Poma 2017 Engelska
686 Riskvärderingsguide allergener 2015-10-02 Okänt
687 Zoonoses in Sweden 2003 - trends and sources of zoonotic infections recorded in Sweden during 2003 : report to the Commission 2004 Engelska
688-689 Zoonoses in Sweden in 2008 (flera utgåvor) 2010? Engelska
690 Livsmedelsverkets förtroendemätning 2016 - kontrollmyndigheterna, rapport 24/2017 2017-04-28 Svenska
691 Biocidanvändning och antibiotikaresistens 2015-09-15 Okänt
692 Byta till Nyckelhålet - så påverkar det näringsintaget 2015-03-04 Svenska
693 Endocrine active substances in the food - what is the problem? Rapport nr 8/2016. 2016-04-29 Okänt
694 Kontrollprojekt. Djurslagsverifiering av köttvaror. Rapport nr 4/2016. 2016-05-25 Okänt
695 Kvantitativ undersökning om konsumenters kännedom, attityd och beteende kring matsvinn 2015-11-03 Okänt
696 Samordnande kontrollprojekt 2015. Dricksvatten - distributionsanläggningar 2015-09-08 Okänt
697 Slutrapport för regeringsuppdraget att inrätta ett nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg 2015-04-20 Svenska
698 Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. 2015-06-15 Svenska
699 Förteckning över Livsmedelsverkets gällande föreskrifter och allmänna råd 2016-01-01 Okänt
700 Kontroll av bekämpningsmedelsrester i livsmedel 2013 2015-03-12 Svenska

Förra sidan 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Nästa sida

Sökningen görs direkt i Kungl. bibliotekets söktjänst libris. Libris katalog innehåller närmare 7 miljoner titlar från ca 170 bibliotek i Sverige och biblioteken samarbetar om att hålla katalogen uppdaterad. Utan libris skulle inte en tjänst som Boktraven vara möjlig.